Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2024)

Thứ ba - 13/06/2023 05:12 405 0
Ban Tuyên giáo Thành ủy (Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền) ban hành Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
13 6 ct
Cần Thơ đô thị miền sông nước. Ảnh: Anh Khoa.

Theo đó, yêu cầu các địa phương, đơn vị tuyên truyền 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2024) bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, lồng ghép tuyên truyền gắn với kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của địa phương, đơn vị, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi, hăng hái thi đua trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thành phố.

Nội dung tuyên truyền cần tập trung một số nội dung chủ yếu:

Một là, tuyên truyền những thành tựu nổi bật của thành phố qua 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương: về phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại.

Hai là, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ghi nhận, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân qua 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Ba là, tuyên truyền cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân thành phố phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, vượt qua khó khăn, thử thách, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 59-NQ/TW  ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW và Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Bốn là, tuyên truyền giới thiệu, quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch, tiềm năng thế mạnh của địa phương để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương gắn với Chào năm mới và “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024”.

Bên canh đó, các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội tập trung tuyên truyền thành tựu 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm gắn với hoạt động Chào năm mới và “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn 2024” trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông tin điện tử Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố và Trang thông tin điện tử các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp từ thành phố đến cơ sở. Tổ chức các cuộc thi, thực hiện các bộ sản phẩm tuyên truyền trên nền tảng mạng xã hội; biên tập, xuất bản, tái bản các ấn phẩm chào mừng. Đăng ký các công trình, phần việc, các sản phẩm phục vụ thiết thực nhu cầu thiết yếu trong đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân thành phố. Ngoài ra, tăng cường tuyên truyền thông qua lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên các cấp, thực hiện các biểu tượng, tiểu cảnh, băng rôn, khẩu hiệu, panô, ấn phẩm tuyên truyền trực quan tại các địa điểm công cộng. Trưng bày chuyên đề và triển lãm bộ ảnh về thành tựu 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Tổ chức các hội thi, hội diễn, cuộc thi sáng tác ca khúc, bài vọng cổ ca ngợi truyền thống anh hùng, nét đẹp của con người và vùng đất Cần Thơ trong đấu tranh cách mạng; ca ngợi những thành tựu trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là thành tựu 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
Thái Hàn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây