Điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ 1-7-2023 với cán bộ xã đã nghỉ việc

Thứ hai - 26/06/2023 13:34 99 0
Bộ Nội vụ đề xuất mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1-7-2023 đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ ngày 1-7-2023 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Theo đó, đối tượng áp dụng là cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng (sau đây gọi là cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc).

 Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Tăng 12,5% mức trợ cấp hằng tháng

Từ ngày 1-7-2023, thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc theo quy định tại Điều 2 Nghị định số….. /2023/NĐ-CP ngày…. tháng…. năm 2023 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng như sau: Tăng 12,5% mức trợ cấp hằng tháng so với mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng nêu trên.

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1-7-2023 theo công thức tính như sau:

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1-7-2023 = Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2023 x 1,125

Trong đó: Mức trợ cấp được hưởng tại thời điểm tháng 6 năm 2023 là mức trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư số 02/2022/TT-BNV ngày 29-1-2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1-1-2022 đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc theo Quyết định số 130-CP ngày 20-6-1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13-10-1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

Mức trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc sau khi điều chỉnh theo quy định mà thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì được tăng thêm mức trợ cấp như sau:

+ Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp hằng tháng dưới 2.700.000 đồng/người/tháng;

+ Tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức trợ cấp hằng tháng từ 2.700.000 đồng/người/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/người/tháng.

Mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1-7-2023 đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc

Căn cứ quy định nêu trên, mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1-7-2023 (đã làm tròn số) đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc như sau:

+ Đối với cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: 2.782.000 đồng/tháng;

+ Đối với cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký Ủy ban nhân dân, Thư ký Hội đồng nhân dân xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã: 2.700.000 đồng/tháng;

+ Đối với các chức danh còn lại: 2.517.000 đồng/tháng.

Theo chinhphu.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây