Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Thứ tư - 31/05/2023 01:18 296 0
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 104-HD/BTGTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII.
31 5 quangcanh
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Trí D
Autoũng/nguồn: https://quochoi.vn.

 
Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa quan trọng của Hội nghị Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ, nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện hội nghị. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền của địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo các chương trình, kế hoạch hành động sớm đưa Nghị quyết hội nghị vào thực tiễn cuộc sống. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, khẳng định sự đúng đắn chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, cỗ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tận dụng thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Công tác tuyên truyền cần bám sát định hướng chính trị tư tưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương, bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, phong phú.

Nội dung tuyên truyền trọng tâm:

Thứ nhất, nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII, phân tích làm rõ bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực và trong nước trong nửa nhiệm kỳ với nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường và khó khăn, thách thức.  Kinh tế - xã hội cơ bản thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ vừa tập trung phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả. Quốc phòng - an ninh, đối ngoại từng bước hoàn thiện và phát triển tư duy lý luận, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và tổ chức thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có nhiều đổi mới rất tích cực, công tác xây dựng Đảng tạo ra được sự chuyển biến rất tích cực với nhiều dấu ấn nổi bật trong việc kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn hơn giữa “xây” và “chống”, toàn diện hơn trên các mặt công tác xây dựng Đảng.

Thứ hai, về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, tập trung phân tích bối cảnh tình hình, những thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức tác động đến nước ta. Trọng tâm tuyên truyền về phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại của đất nước, về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức.

Thứ ba, về lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII, khẳng định đây là một trong những nội dung mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng ta, bắt đầu được tiến hành từ nhiệm kỳ khóa XI. Đây là nội dung giúp cho Bộ Chính trị có thêm thông tin để đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ.   

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền trên các cơ quan thông tấn báo chí, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử các sở ngành, qua hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt các đoàn thể, thông qua bản tin nội bộ, ấn phẩm, Internet, mạng xã hội,…
Thái Hàn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây