Thông tin chỉ đạo

Tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào Khmer thật sự vui tươi, ý nghĩa, thiết thực

Tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024 của đồng bào Khmer thật sự vui tươi, ý nghĩa, thiết thực  

 •   05/03/2024 04:17:46 AM
 •   Đã xem: 1
Ngày 27/02/2024, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Công văn số 969-CV/TU chỉ đạo về tổ chức Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2024.
Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và thời gian tới

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và thời gian tới  

 •   05/03/2024 04:10:19 AM
 •   Đã xem: 1
Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành Công văn số 963-CV/TU chỉ đạo về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và thời gian tới.
Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới  

 •   05/03/2024 04:07:07 AM
 •   Đã xem: 1
Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành Kế hoạch số 265-KH/TU về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư “Về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới” (Chỉ thị số 25-CT/TW).
Tập trung thực hiện Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tập trung thực hiện Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050  

 •   05/03/2024 03:59:13 AM
 •   Đã xem: 2
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa ký ban hành Chỉ thị về việc tập trung thực hiện Quy hoạch thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Chỉ thị về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

Chỉ thị về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

 •   20/02/2024 04:11:30 AM
 •   Đã xem: 42
Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, công tác tuyên truyền miệng đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, hệ thống chính trị đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên truyền miệng, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của thực tiễn. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên được tăng cường về số lượng và chất lượng, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.
Triển khai Hướng dẫn công tác dư luận xã hội năm 2024

Triển khai Hướng dẫn công tác dư luận xã hội năm 2024

 •   05/02/2024 11:36:03 AM
 •   Đã xem: 95
Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ ban hành Hướng dẫn số 50-HD/BTGTU về công tác dư luận xã hội năm 2024.
Tiếp tục đẩy mạnh chi trả chế độ an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Tiếp tục đẩy mạnh chi trả chế độ an sinh xã hội không dùng tiền mặt

 •   05/02/2024 11:30:26 AM
 •   Đã xem: 40
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường vừa có văn bản chỉ đạo việc tiếp tục đẩy mạnh việc chi trả chế độ an sinh xã hội không dùng tiền mặt.
Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TW Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023 - 2024

Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TW Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023 - 2024

 •   18/01/2024 09:07:54 AM
 •   Đã xem: 199
Ngày 12/01/2024, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chương trình số 70-CTr/TU triển khai thực hiện Kết luận số 64-KL/TW ngày 18/10/2023 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế - xã hội năm 2023 – 2024.
Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024

Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024

 •   11/01/2024 10:49:37 AM
 •   Đã xem: 115
Ngày 29/12/2023, Thành ủy Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024.
Luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng của Đảng bộ thành phố, giai đoạn 2023 – 2025

Luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng của Đảng bộ thành phố, giai đoạn 2023 – 2025

 •   11/01/2024 10:32:04 AM
 •   Đã xem: 48
Ban Thường vụ Thành ủy ban hành kế hoạch luân chuyển cán bộ trong ngành Kiểm tra Đảng của Đảng bộ thành phố.
Tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ

 •   11/01/2024 10:13:54 AM
 •   Đã xem: 60
Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch tuyên truyền về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lƣợng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lƣợng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

 •   11/01/2024 10:02:02 AM
 •   Đã xem: 36
Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lƣợng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.
Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng

Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng

 •   11/01/2024 09:59:18 AM
 •   Đã xem: 48
Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành công văn chỉ đạo tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng.
Triển khai thực hiện Phong trào “Tết Nhân ái” - Xuân Giáp Thìn năm 2024

Triển khai thực hiện Phong trào “Tết Nhân ái” - Xuân Giáp Thìn năm 2024

 •   11/01/2024 09:56:25 AM
 •   Đã xem: 64
Ban Thường vụ Thành ủy vừa ban hành công văn chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Phong trào “Tết Nhân ái” - Xuân Giáp Thìn năm 2024.
Kế hoạch tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất

 •   01/12/2023 03:24:25 AM
 •   Đã xem: 99
Ngày 15/11, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Kế hoạch số 390KH/BTGTW về tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025). Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn bản Kế hoạch.
Hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

Hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

 •   01/12/2023 03:21:29 AM
 •   Đã xem: 178
Ngày 8/11, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 122-HD/BTGTW về tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Trang Thông tin điện Tuyên giáo Cần Thơ giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây