Cựu chiến binh thành phố trên “mặt trận không tiếng súng”

Thứ năm - 08/09/2022 10:24 322 0
Tham gia xây dựng, bảo vệ Ðảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ XHCN, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố. Trong đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là hoạt động được các cấp Hội triển khai thực hiện hiệu quả, xuyên suốt…
51

Hội CCB thị trấn Thạnh An và Thị đoàn Thạnh An tổ chức giáo dục truyền thống cho học sinh ở Nhà lưu niệm liệt sĩ Tiểu đoàn Tây Đô.

Nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ

Hội CCB quận Bình Thủy đã ký kết kế hoạch phối hợp với Phòng Giáo dục và Ðào tạo (GD&ÐT); 8 Hội CCB cơ sở phường ký kết với 13 trường học, làm cơ sở để Hội CCB tham gia giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Trong 5 năm qua, các cấp Hội CCB quận đã phối hợp với các trường học, tổ chức Ðoàn tổ chức 592 cuộc giao lưu văn nghệ kết hợp tuyên truyền lịch sử, truyền thống với 98.533 lượt thầy cô giáo, học sinh (HS) và đoàn viên, thanh niên (ÐVTN). Ðặc biệt, mô hình kết nghĩa với trường học của Hội CCB phường An Thới, được Hội CCB TP Cần Thơ nhân rộng toàn thành phố.

Hội CCB huyện Vĩnh Thạnh đã phối hợp liên tịch với 3 trường THPT, 8 trường THCS trong huyện để tổ chức giáo dục truyền thống cách mạng cho HS trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, các ngày lễ, kỷ niệm… Các đơn vị thường xuyên tổ chức cho hội viên, HS tham gia thắp nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nhà lưu niệm liệt sĩ Tiểu đoàn Tây Ðô (TÐTÐ) ở thị trấn Thạnh An và Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang… Chị Trần Thị Tuyết Trinh, Bí thư Thị đoàn cho biết: “Mỗi năm, Thị đoàn phối hợp Hội CCB thị trấn tổ chức 5 cuộc giáo dục truyền thống cách mạng cho ÐVTN, HS tại Nhà lưu niệm liệt sĩ TÐTÐ. Hai đoàn thể cũng đến các trường THPT, THCS để nói chuyện truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống cho HS…”.

Theo ông Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB TP Cần Thơ, từ năm 2016 đến nay, các cấp Hội CCB thành phố triển khai hiệu quả mô hình “Phối hợp tổ chức hoạt động kết nghĩa giữa Hội CCB và các trường học trên địa bàn TP Cần Thơ”. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, trân trọng lịch sử và truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước; ý thức chấp hành pháp luật để HS có tinh thần trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, xã hội, nỗ lực học tập và rèn luyện, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hiện nay, có 3 Hội CCB quận, huyện và 69 Hội CCB phường, xã, thị trấn kết nghĩa với 89 trường học trên địa bàn. 14 Hội CCB cơ sở không tổ chức kết nghĩa do trên địa bàn không có trường trung học. Hội CCB cơ sở chọn những cán bộ, hội viên có trình độ, có phương pháp sư phạm, có năng lực truyền đạt thu hút sự chú ý lắng nghe của HS. Nội dung tuyên truyền, giáo dục truyền thống phong phú, đa dạng; tập trung giáo dục lịch sử, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của địa phương, lồng ghép tuyên truyền về đạo đức cách mạng, thông tin pháp luật… Các cấp Hội CCB còn tham gia nhiều hình thức giáo dục truyền thống cách mạng cho ÐVTN, sinh viên, HS, như: hoạt động trải nghiệm thực tế tại các di tích lịch sử, hoạt động về nguồn, đền ơn đáp nghĩa…

Phát huy vai trò nòng cốt của cựu chiến binh

Vạch trần những âm mưu thủ đoạn thâm độc và phản bác lại những quan điểm sai trái, xuyên tạc, bịa đặt, vu khống của các thế lực thù địch một cách sắc bén, kịp thời, có hiệu quả là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của toàn Ðảng, toàn quân và toàn dân. Thời gian qua, các cấp Hội CCB thành phố nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, hội viên CCB, cựu quân nhân phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Ở các quận, huyện, nhiều CCB được tín nhiệm bầu vào cấp ủy ở các chi bộ đã phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu trong công tác, đời sống; vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước…

Thường trực Hội CCB thành phố đã chỉ đạo các chi hội CCB thành lập các tổ hòa giải ở cơ sở hoặc CCB tham gia tổ hòa giải để góp phần hạn chế thấp nhất tình trạng khiếu nại, khiếu kiện ở địa phương. Các cấp Hội CCB thành lập các tổ dư luận để nắm bắt tình hình dư luận trong dân, kịp thời báo cáo cho Hội CCB cấp trên.

Theo ông Huỳnh Thanh Phương, thời gian qua, các cấp Hội CCB thành phố triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, kịp thời đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái thù địch”. Cán bộ Hội CCB thành phố đã tham gia Ban Chỉ đạo 35 các cấp; phát huy vai trò tham mưu cấp ủy, chính quyền kịp thời tuyên truyền, phổ biến các tài liệu, bài viết định hướng dư luận và phản bác lại các luận điệu sai trái, thù địch. Ðặc biệt, cán bộ, hội viên CCB thành phố đã tích cực tham gia đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng môi trường mạng xã hội, Internet để xuyên tạc, vu khống, đưa tin sai sự thật. Bên cạnh đó, các cấp Hội CCB thành phố tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội để các chủ trương, chính sách ban hành luôn hợp lòng dân...

Thời gian tới, Thường trực Hội CCB thành phố tiếp tục chỉ đạo các cán bộ Hội CCB các cấp nghiên cứu, nắm chắc các Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 45 của Quốc hội “Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ”. Từ đó, tuyên truyền, phổ biến để việc triển khai các nghị quyết hiệu quả. Hội CCB thành phố phối hợp các ngành, đoàn thể tiếp tục phối hợp tăng cường công tác giáo dục truyền thống, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ Quân sự; phối hợp thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Ðồng thời chỉ đạo cán bộ, hội viên CCB tích cực tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc, thù địch cũng như lan tỏa những thông tin chính thống, nghĩa cử cao đẹp nhằm lấy “hoa thơm lấn dần cỏ dại”, tăng cường niềm tin của CCB, nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước.

Bài, ảnh: Chucng Cường

Ðại tá Trần Hùng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ: Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

52

Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá Ðảng, Nhà nước; một bộ phận không nhỏ cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; sự bùng nổ mạng xã hội và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường… Trước tình hình đó, ngày 22-10-2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Ðể thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, các cấp ủy đảng trong cả nước nói chung, TP Cần Thơ nói riêng, cần nâng cao trách nhiệm của đội ngũ CB, ÐV trong tự giác học tập, chấp hành nghị quyết của Ðảng, pháp luật của Nhà nước. Cần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CB, ÐV; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, ÐV.

Các cấp ủy đảng cần xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp CB, ÐV vi phạm kỷ luật phát ngôn, lan truyền những thông tin xấu độc, sai lệch hoặc phát tán những đơn, thư mang tính xuyên tạc, vu khống, kích động. Phát huy vai trò của CB, ÐV trong tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Ðảng, Nhà nước, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đó, cần tăng cường giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội. Xây dựng đội ngũ đông đảo, đủ mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động. Ðồng thời, trang bị các công nghệ hiện đại có thể ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, phản động trên mạng xã hội.

Văn kiện Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng khẳng định, động viên cựu chiến binh, công an hưu trí phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” và Công an Nhân dân Việt Nam cách mạng trong xây dựng và bảo vệ Ðảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống… Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, Hội Cựu chiến binh cần thực hiện tốt nhiệm vụ này để góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Ðảng trong điều kiện hiện nay.

An Bình (lược ghi)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây