Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Để nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành niềm tin, lẽ sống

Để nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành niềm tin, lẽ sống

 •   17/04/2024 05:34:48 AM
 •   Đã xem: 100
Để có thể làm tốt và hiệu quả hơn nữa công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thì không nên chỉ giới hạn công tác này trong phạm vi tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống lý luận và học thuyết khoa học, mà cần mở rộng thêm ở góc độ: làm sao để biến nó thành niềm tin, lẽ sống của nhân dân.
Bác bỏ luận điệu phủ nhận công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Bác bỏ luận điệu phủ nhận công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

 •   14/04/2024 09:40:52 PM
 •   Đã xem: 82
Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện những ý kiến của thế lực thù địch, cơ hội chính trị cho rằng, chỉ có kinh tế thị trường (KTTT) tư bản chủ nghĩa (TBCN) mới bảo đảm công bằng xã hội, còn với chủ nghĩa xã hội (CNXH) chỉ có sự “bình quân, cào bằng” và “bất công xã hội”. Từ đó, họ ra sức phủ nhận nền KTTT định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam. Đây là luận điệu xuyên tạc sai trái cần đấu tranh bác bỏ.
Tổng kết hoạt động năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 huyện Cờ Đỏ

Tổng kết hoạt động năm 2023, Ban Chỉ đạo 35 huyện Cờ Đỏ

 •   12/04/2024 04:51:14 AM
 •   Đã xem: 797
Ngày 11/4, Huyện ủy Cờ Đỏ tổ chức tổng kết năm 2023 Ban chỉ đạo 35 huyện và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đến dự có đồng chí Phan Văn Thép - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ.
Chớ “lớn tiếng” xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam!

Chớ “lớn tiếng” xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam!

 •   08/04/2024 05:53:38 AM
 •   Đã xem: 84
Việt Nam không chỉ thực thi, đảm bảo, thúc đẩy quyền con người ở trong nước một cách nghiêm túc, nhất quán, liên tục, mà còn nỗ lực góp phần quan trọng thúc đẩy, bảo vệ quyền con người trên phạm vi toàn cầu.
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái tác động tiêu cực đến xây dựng ý thức xã hội mới

Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái tác động tiêu cực đến xây dựng ý thức xã hội mới

 •   05/04/2024 04:50:51 AM
 •   Đã xem: 141
Ý thức xã hội là một bộ phận quan trọng trong đời sống tinh thần của cộng đồng dân tộc. Hiện nay, các thế lực thù địch đang ra sức tuyên truyền những quan điểm sai trái về công cuộc xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, trong đó chúng tấn công trực diện vào hạt nhân tư tưởng cốt lõi của ý thức xã hội mới. Bài viết phân tích những nội dung cơ bản của xây dựng ý thức xã hội mới, vạch trần một số luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, đồng thời đề xuất các giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái tác động tiêu cực đến xây dựng ý thức xã hội mới ở nước ta.
Nhận dạng chiêu trò "đề cao để hạ bệ"

Nhận dạng chiêu trò "đề cao để hạ bệ"

 •   29/03/2024 11:58:21 AM
 •   Đã xem: 101
Việc đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh và hạ thấp Chủ nghĩa Mác - Lênin thực chất là một âm mưu đen tối, thủ đoạn tinh vi. Sự nguy hiểm của nó nằm ở tính ngụy biện, dễ làm người ta ngộ nhận, tin theo bởi nó “đánh vào” tình yêu lãnh tụ và tinh thần tự tôn dân tộc. Tuy nhiên, đây thực chất không phải là sự ca ngợi, không phải là đề cao tư tưởng Hồ Chí Minh theo đúng giá trị của nó mà chỉ là thủ pháp “nâng lên để hạ xuống”...
Nhiệm vụ cấp bách cần được thực hiện với quyết tâm cao

Nhiệm vụ cấp bách cần được thực hiện với quyết tâm cao

 •   29/03/2024 11:53:53 AM
 •   Đã xem: 85
Ở Việt Nam, tham nhũng được xác định là “giặc nội xâm” gây cản trở sự phát triển đất nước, làm suy yếu bộ máy của Đảng và Nhà nước, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách, cần được tiến hành thường xuyên và lâu dài với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị.
Chống “bệnh lười” học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Chống “bệnh lười” học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   25/03/2024 05:42:41 AM
 •   Đã xem: 158
“Bệnh lười” học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nguyên nhân sinh ra chủ quan và suy thoái về tư tưởng chính trị, dẫn tới “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đe dọa sự tồn vong của Đảng. Vì thế, chống “bệnh lười” học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ, đảng viên là yêu cầu thường xuyên và cấp bách hiện nay.
Quận ủy Ninh Kiều phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quận ủy Ninh Kiều phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   23/03/2024 12:05:10 PM
 •   Đã xem: 160
Quận ủy Ninh Kiều tổ chức phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thành phố Cần Thơ lần thứ II, năm 2024. Đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ninh Kiều chủ trì hội nghị.
Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

Kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch

 •   22/03/2024 05:58:45 AM
 •   Đã xem: 164
Nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chúng ta kiên quyết đấu tranh với các tổ chức, cá nhân có hành vi lan truyền, tiếp tay, cổ súy những quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá chế độ. Đồng thời, những biểu hiện thờ ơ, vô cảm, né tránh không dám đấu tranh với các quan điểm xấu, độc cũng cần được nhận diện và lên án vì những tác động tiêu cực đến đời sống xã hội.
Phát biểu của Tổng Bí thư về công tác nhân sự có ý nghĩa chiến lược, gắn liền với sự phát triển của đất nước

Phát biểu của Tổng Bí thư về công tác nhân sự có ý nghĩa chiến lược, gắn liền với sự phát triển của đất nước

 •   22/03/2024 05:56:51 AM
 •   Đã xem: 86
Tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban đã phát biểu: “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng".
Chăm lo đời sống nhân dân - những thành quả không thể phủ nhận

Chăm lo đời sống nhân dân - những thành quả không thể phủ nhận

 •   17/03/2024 11:15:36 PM
 •   Đã xem: 99
Cần khẳng định những nỗ lực và thành tựu trong thực hiện chính sách xã hội của Việt Nam thời gian qua là minh chứng xác đáng, thuyết phục nhất giúp củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân, và cũng là căn cứ để phản bác những luận điệu xuyên tạc.
Nguy hại của “bè phái và lợi ích nhóm”

Nguy hại của “bè phái và lợi ích nhóm”

 •   13/03/2024 05:13:29 AM
 •   Đã xem: 113
Nguy hại của hiện tượng “bè phái và lợi ích nhóm” không nhỏ, nó là nguyên nhân đẻ ra những căn bệnh “thao túng, lạm quyền, lộng quyền, xu nịnh…" của cán bộ, đảng viên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã không ít lần cảnh báo về những nguy hại của hiện tượng này.
Bình Thủy: Triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bình Thủy: Triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   08/03/2024 11:15:48 AM
 •   Đã xem: 160
Ban Chỉ đạo 35 quận Bình Thủy vừa tổ chức triển khai Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng TP Cần Thơ năm 2024. Đây là năm thứ hai cuộc thi được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Ngăn chặn âm mưu dùng sách, báo xấu độc để chuyển hóa tư tưởng lệch lạc

Ngăn chặn âm mưu dùng sách, báo xấu độc để chuyển hóa tư tưởng lệch lạc

 •   06/03/2024 10:54:12 PM
 •   Đã xem: 95
Với âm mưu thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực văn hóa - tư tưởng, một trong những phương thức mà các thế lực thù địch thường xuyên sử dụng là phát hành các sách, báo có nội dung độc hại, xuyên tạc, phản động. Đáng phê phán là một số cá nhân do nhận thức chính trị hạn chế, thiếu hiểu biết và hám lợi đã “nối giáo cho giặc” khi công khai tán phát, mua bán sách, báo xấu độc. Vì thế, việc ngăn chặn sự thẩm lậu, đấu tranh trực diện với sách, báo xấu độc cần nhất là chủ động, thường xuyên, kịp thời, đi vào thực chất.
Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc bài viết về Đảng của Tổng Bí thư

Bác bỏ những luận điệu xuyên tạc bài viết về Đảng của Tổng Bí thư

 •   06/03/2024 10:51:57 PM
 •   Đã xem: 149
Có một sự thật cần phải khẳng định chắc chắn rằng, bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ thêm một lần khẳng định vị trí,vai trò lãnh đạo của Đảng, mà còn khơi dậy niềm tự hào về Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân, dân tộc Việt Nam anh hùng, góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vì thế, những luận điệu xuyên tạc, bôi đen sự thật và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đều là phản động; đều cần phải bác bỏ!
Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay vào công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc

Vận dụng nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay vào công tác đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc

 •   03/03/2024 10:51:53 AM
 •   Đã xem: 6457
Một trong những nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin là nguyên tắt thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Nguyên tắc này cũng đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng một cách linh hoạt sáng tạo vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vận dụng nguyên tắc này sẽ góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay và đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc.
Phòng, chống “diễn biến hòa bình”: Lại tuyên truyền "bẩn"!

Phòng, chống “diễn biến hòa bình”: Lại tuyên truyền "bẩn"!

 •   29/02/2024 04:40:01 AM
 •   Đã xem: 96
Sau khi thủ đoạn tung những video clip dàn dựng, cắt ghép, sưu tầm từ nhiều năm trước về cảnh “đi bộ đội bị lính cũ bắt nạt hoặc phải làm việc cực nhọc” bị bạn đọc bóc mẽ, vạch trần, một số trang mạng phản động, trong đó có Việt Tân tiếp tục dùng chiêu trò khác nhằm kêu gọi thanh niên trốn tránh nhập ngũ để thực hiện âm mưu chống phá đất nước ta.
Sự xuyên tạc, kích động thâm hiểm về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển

Sự xuyên tạc, kích động thâm hiểm về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển

 •   29/02/2024 04:38:13 AM
 •   Đã xem: 105
Những luận điệu xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ta trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo xuất phát từ những mưu đồ đen tối, âm mưu kích động, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ mối quan hệ Việt Nam với các nước trên thế giới, cần phải được nhận diện, lên án, đấu tranh kịp thời

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây