Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Ai đang đánh tráo khái niệm về nhân quyền?

Ai đang đánh tráo khái niệm về nhân quyền?

 •   27/09/2022 12:43:29 PM
 •   Đã xem: 58
Cái gọi là “thư ngỏ” của một vài tổ chức nhân danh quốc tế về nhân quyền gửi tới các quốc gia thành viên Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) nhằm vận động không bỏ phiếu cho Việt Nam ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 thật thiếu cơ sở.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật

 •   25/09/2022 10:34:23 PM
 •   Đã xem: 45
Trong thư gửi các họa sĩ nhân dịp Triển lãm Hội họa năm 1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Để làm tròn nhiệm vụ, chiến sĩ nghệ thuật cần có lập trường vững, tư tưởng đúng”. Thấm sâu lời dạy của Người, thời gian qua, cùng với đội ngũ văn nghệ sĩ (VNS) cả nước, các VNS Cần Thơ luôn giữ vững lập trường, bản lĩnh chính trị, sáng tạo nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật (VHNT) chất lượng để đáp ứng nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Phản bác luận điệu sai trái, thù địch về bài viết của đồng chí Tổng Bí thư

Phản bác luận điệu sai trái, thù địch về bài viết của đồng chí Tổng Bí thư

 •   19/09/2022 10:43:36 AM
 •   Đã xem: 57
Sau bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đời, trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều luận điệu chống phá của các thế lực thù địch, với ngôn ngữ vừa kích động, vừa mị dân, dẫn dắt có chủ ý nhằm xuyên tạc, phủ nhận nội dung bài viết. Chính vì vậy, nhận diện, đấu tranh với những luận điệu đó nhằm khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của bài viết đối với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài.
Lại diễn kịch bôi lem chính sách đặc xá

Lại diễn kịch bôi lem chính sách đặc xá

 •   12/09/2022 10:58:14 PM
 •   Đã xem: 49
Nhân dịp Quốc khánh 2/9 vừa qua, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 2.434 phạm nhân. Điều này tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân văn, nhân đạo của dân tộc Việt Nam. Vậy nhưng với ý đồ chống phá, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã đưa ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc vấn đề này.
Cựu chiến binh thành phố trên “mặt trận không tiếng súng”

Cựu chiến binh thành phố trên “mặt trận không tiếng súng”

 •   08/09/2022 10:24:16 AM
 •   Đã xem: 204
Tham gia xây dựng, bảo vệ Ðảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ XHCN, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố. Trong đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là hoạt động được các cấp Hội triển khai thực hiện hiệu quả, xuyên suốt…
Đấu tranh chống sự phá hoại, xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Đấu tranh chống sự phá hoại, xuyên tạc lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

 •   29/08/2022 11:56:13 AM
 •   Đã xem: 71
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, rèn luyện từ mùa xuân năm 1930 và đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, nhờ đó đất nước Việt Nam “có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”(1).
Những luận điệu xuyên tạc kệch cỡm

Những luận điệu xuyên tạc kệch cỡm

 •   24/08/2022 12:24:18 AM
 •   Đã xem: 62
Để đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo PCTN, TC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (viết tắt là Ban chỉ đạo cấp tỉnh về PCTN, TC).
Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng

 •   21/08/2022 10:00:54 PM
 •   Đã xem: 107
Ngày 19/8, Ðoàn công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCÐ) 35 của Học viện, thành viên BCÐ 35 Trung ương, làm Trưởng đoàn, đến nghiên cứu, trao đổi tình hình thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch HÐND thành phố; đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; cùng đại diện một số BCÐ 35 của các sở, ngành, quận, huyện tiếp đoàn.
Không thể phủ nhận thành quả và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám 1945

Không thể phủ nhận thành quả và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám 1945

 •   20/08/2022 12:07:00 PM
 •   Đã xem: 61
Bất chấp mọi luận điệu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận của các thế lực thù địch, phản động, thì thành quả của Cách mạng Tháng Tám vẫn được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bảo vệ vững chắc; những giá trị bất diệt, những bài học kinh nghiệm quý báu vẫn được phát huy mạnh mẽ, sáng tạo trong tiến trình đổi mới, phát triển đất nước.
Ảnh minh họa. Nguồn: thanhnien

Phòng, chống sự phai nhạt lý tưởng cách mạng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

 •   18/08/2022 06:19:56 AM
 •   Đã xem: 79
Một cách chung nhất, có thể nói, lý tưởng là mục đích cao nhất, tốt đẹp nhất mà con người muốn hướng đến, muốn vươn tới và do vậy mà con người sẽ ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thậm chí hy sinh quên mình để quyết tâm đạt cho bằng được. Là cán bộ, đảng viên thì không thể không có lý tưởng cách mạng, vì đây là tiêu chí hàng đầu để khẳng định phẩm giá, tư cách chân chính của người cộng sản.
Luận điệu bôi nhọ công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta

Luận điệu bôi nhọ công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta

 •   15/08/2022 11:58:56 PM
 •   Đã xem: 86
Thời gian qua, với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thoái hóa, biến chất đã được Đảng, Nhà nước ta tiến hành một cách công khai, minh bạch, quyết liệt từ Trung ương đến cơ sở. Hàng loạt cán bộ cấp cao sai phạm thuộc diện Trung ương và địa phương quản lý đều đã bị xử lý về các hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, biến chất.
Không thể phủ nhận nỗ lực phòng, chống mua bán người tại Việt Nam

Không thể phủ nhận nỗ lực phòng, chống mua bán người tại Việt Nam

 •   09/08/2022 12:44:07 PM
 •   Đã xem: 91
Vẫn như hằng năm, Hoa Kỳ tự xem mình là “chuẩn mực về nhân quyền” tự cho mình quyền đưa ra các phán xét về chính trị, kinh tế-xã hội các quốc gia, đặc biệt là chủ đề nhân quyền.
Ảnh minh họa / tuyengiao.vn

Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới

 •   05/08/2022 12:30:56 PM
 •   Đã xem: 131
Bảo vệ chính trị nội bộ là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; có ý nghĩa sống còn đối với sinh mệnh của Đảng, sự sống còn của chế độ và lợi ích quốc gia-dân tộc.
Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc về chính sách đất đai

Cảnh giác trước luận điệu xuyên tạc về chính sách đất đai

 •   31/07/2022 01:26:16 PM
 •   Đã xem: 132
Theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nội dung này được đông đảo người dân đồng tình, ủng hộ. Bất chấp thực tế đó, các thế lực thù địch, phản động, cực đoan thường xuyên tuyên truyền những luận điệu sai trái, xuyên tạc chính sách đất đai của Việt Nam, âm mưu làm chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta.
Cần loại bỏ tư duy “cuốc vào” trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Cần loại bỏ tư duy “cuốc vào” trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

 •   28/07/2022 12:56:50 PM
 •   Đã xem: 118
Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ có tính rường cột trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
Chiêu trò đòi "tự trị dân tộc" - sự mơ mộng hão huyền

Chiêu trò đòi "tự trị dân tộc" - sự mơ mộng hão huyền

 •   25/07/2022 12:55:30 PM
 •   Đã xem: 83
Trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với nước ta, hoạt động kích động người dân tộc thiểu số (DTTS) đòi ly khai tự trị dân tộc luôn là một trong những nội dung chủ đạo được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây mất ổn định an ninh chính trị ở các vùng DTTS...
Phê phán luận điệu: Việt Nam muốn thịnh vượng thì phải từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và CNXH

Phê phán luận điệu: Việt Nam muốn thịnh vượng thì phải từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và CNXH

 •   17/07/2022 12:21:24 PM
 •   Đã xem: 118
Các luận điệu chống phá cho rằng: Việt Nam muốn giàu có, thịnh vượng thì phải dũng cảm từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, từ bỏ con đường xã hội chủ nghĩa(!). Đáng tiếc, những quan điểm, luận điệu như vậy vẫn được một số người, trong đó có những trí thức có học hàm học vị ở trong nước cổ súy.
Lễ chào cờ trên đảo Song Tử Tây.

Vạch trần luận điệu lừa bịp “Quân đội phải trung lập về chính trị”

 •   13/07/2022 04:27:10 AM
 •   Đã xem: 137
Đấu tranh vạch trần sự lừa bịp của luận điểm “Quân đội phải trung lập về chính trị” và tăng cường các biện pháp xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị là hai nhiệm vụ gắn bó chặt chẽ với nhau trong quá trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây