Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Bóc mẽ chiêu thức bôi đen hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ nhằm mưu đồ “phi đảng hóa” Quân đội

Bóc mẽ chiêu thức bôi đen hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ nhằm mưu đồ “phi đảng hóa” Quân đội

 •   24/07/2023 12:27:50 PM
 •   Đã xem: 135
Thời gian gần đây, lợi dụng một số quân nhân cấp tá, cấp tướng bị xử lý hình sự do vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, các thế lực thù địch, phản động ra sức rêu rao, vu cáo "Quân đội ta đã thoái hóa, biến chất...". Từ đó, chúng ra sức tuyên truyền rằng, “không cần phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vì vô nghĩa”.
Trao Giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng TP Cần Thơ lần thứ I năm 2023

Trao Giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng TP Cần Thơ lần thứ I năm 2023

 •   19/07/2023 03:20:34 AM
 •   Đã xem: 3352
Ngày 19/7/2023, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, TP Cần Thơ lần thứ I năm 2023 (gọi tắt là Cuộc thi).
Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam

Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam

 •   18/07/2023 06:44:01 AM
 •   Đã xem: 279
Mặc dù ý nghĩa, vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam là vô cùng quan trọng và không thể phủ nhận, song với âm mưu đòi “phi chính trị hóa” quân đội, phá hoại chủ trương xây dựng cũng như sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội, tiến tới phá hoại sự ổn định chính trị - xã hội và cuối cùng là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực chống đối, thù địch vẫn không ngừng sử dụng các thủ đoạn, chiêu trò để xuyên tạc, chống phá, nhất là về vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam.
Khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW

Khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW

 •   17/07/2023 05:44:47 AM
 •   Đã xem: 114
Huyện ủy Vĩnh Thạnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết số 35-NQ/TW).
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trước sự chống phá của các thế lực thù địch

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trước sự chống phá của các thế lực thù địch

 •   11/07/2023 04:22:14 AM
 •   Đã xem: 65
Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong 93 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
ĐN

Nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước

 •   05/07/2023 06:40:10 AM
 •   Đã xem: 72
Ngay từ những ngày thành lập, Đảng ta đã xác định chính sách dân tộc có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, là một yếu tố mang tính quyết định góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Không để đứt gãy tinh thần “xây” và “chống”

Không để đứt gãy tinh thần “xây” và “chống”

 •   30/06/2023 05:24:47 AM
 •   Đã xem: 73
Các cơ quan, đơn vị, địa phương vừa tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra là phải tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh, làm sâu sắc thêm tinh thần, nhiệt huyết “xây” và “chống”...
Làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc

Làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc

 •   30/06/2023 05:21:40 AM
 •   Đã xem: 137
Một trong những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động là lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động, lôi kéo tín đồ và người dân gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo cớ cho hành động can thiệp từ bên ngoài, hòng thực hiện âm mưu chống phá Việt Nam.
Đòi đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam - luận điệu sai lầm, lạc lõng - Bài 2: Không có lực lượng nào đủ sức thay thế sứ mệnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đòi đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam - luận điệu sai lầm, lạc lõng - Bài 2: Không có lực lượng nào đủ sức thay thế sứ mệnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

 •   27/06/2023 10:49:32 PM
 •   Đã xem: 72
Trong bối cảnh mới hiện nay, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ vai trò duy nhất lãnh đạo, thực hiện đa nguyên, đa đảng, tất yếu đất nước sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, phân tán, mất ổn định do sự đấu đá, tranh giành quyền lực giữa các đảng phái, nhóm lợi ích.
Đòi đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam - Luận điệu sai lầm, lạc lõng - Bài 1: Lịch sử đã chọn Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo

Đòi đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam - Luận điệu sai lầm, lạc lõng - Bài 1: Lịch sử đã chọn Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò lãnh đạo

 •   25/06/2023 11:43:57 PM
 •   Đã xem: 73
Một trong những âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá nước ta của các thế lực thù địch, phản động là tìm mọi cách phủ nhận, bác bỏ vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam và coi đây là khâu đột phá, là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để xóa bỏ thành quả cách mạng, xóa bỏ con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, hướng lái Việt Nam phát triển đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.
Nhận thức đúng về công tác cán bộ của Đảng ta

Nhận thức đúng về công tác cán bộ của Đảng ta

 •   21/06/2023 11:56:23 PM
 •   Đã xem: 71
Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ta xác định tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng thời, kiên quyết, kiên trì rà soát, sàng lọc đưa những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng và bộ máy chính trị các cấp, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Tuy nhiên, có một số cán bộ, đảng viên và quần chúng hiểu chưa thấu đáo vấn đề này, trong khi đó, các thế lực thù địch đang sử dụng nhiều thủ đoạn xuyên tạc công tác cán bộ của Đảng, gây nên tâm lý hoài nghi trong một bộ phận nhân dân. Bởi thế, nhận thức đúng công tác cán bộ của Đảng là một yêu cầu, biện pháp quan trọng trong đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay.
Người đứng đầu đang ở đâu?

Người đứng đầu đang ở đâu?

 •   20/06/2023 06:14:59 AM
 •   Đã xem: 66
Những năm qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, khiến dư luận nhân dân phấn khởi, đồng lòng ủng hộ và nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận.
Không mơ hồ, lẫn lộn giữa tự do ngôn luận, tự do báo chí với ngôn luận tự do, báo chí tự do

Không mơ hồ, lẫn lộn giữa tự do ngôn luận, tự do báo chí với ngôn luận tự do, báo chí tự do

 •   19/06/2023 02:59:36 AM
 •   Đã xem: 69
Một trong những luận điệu thiếu thiện chí của một số tổ chức, cá nhân đối với Việt Nam là xuyên tạc ở đất nước Việt Nam không có tự do ngôn luận, tự do báo chí. Tuy nhiên, lập luận của họ đa phần có sự đánh tráo khái niệm giữa tự do ngôn luận, tự do báo chí với ngôn luận tự do, báo chí tự do.
Bai sưu tầm ngày 15 6 2023

Nâng cao chất lượng quản lý thông tin bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí

 •   15/06/2023 06:00:37 AM
 •   Đã xem: 10449
Trải qua 98 năm hình thành và phát triển, báo chí Cách mạng Việt Nam đã tham gia tích cực vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống “diễn biến hòa bình”. Trước những biến động khó lường của đời sống xã hội, yêu cầu đặt ra cho các cơ quan có thẩm quyền là phải phát huy tốt hơn nữa vai trò quản lý thông tin về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên báo chí.
Đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là con đường bất định

Đi lên chủ nghĩa xã hội không phải là con đường bất định

 •   14/06/2023 04:14:31 AM
 •   Đã xem: 100
Từ khi mô hình chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Đông Âu, Liên Xô sụp đổ, chủ nghĩa tư bản (CNTB) và thế lực thù địch tăng cường xuyên tạc, cố tình gieo rắc vào nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân lao động rằng: Con đường đi lên CNXH là bất định, không có thật.
13 6 mai

Phát huy vai trò tổ chức công đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   13/06/2023 05:47:38 AM
 •   Đã xem: 110
Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, các chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Ðảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, các cấp công đoàn TP Cần Thơ đã có nhiều hoạt động thiết thực trong tổ chức hoạt động phong trào gắn với tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, góp phần cung cấp thông tin chính thống, định hướng tư tưởng cho đoàn viên (ÐV), người lao động (NLÐ).
“Bắt bệnh” thiếu niềm tin một cách mù quáng

“Bắt bệnh” thiếu niềm tin một cách mù quáng

 •   08/06/2023 06:35:27 AM
 •   Đã xem: 88
Câu chuyện dù đã quen thuộc trong đời sống xã hội nhưng rất ít người đề cập thẳng thắn. Ấy là việc nhiều cá nhân thiếu niềm tin một cách mù quáng vào người tốt, cái tốt đang hiện hữu trong đời sống xã hội, rồi sinh ra tâm lý tiêu cực, bất mãn, thiếu trách nhiệm với tổ chức, cộng đồng, thậm chí là với chính mình. Đây là căn bệnh khá phổ biến ở một bộ phận cán bộ, đảng viên, quần chúng; rất cần được cơ quan chức năng sớm nhận diện, dập tắt.
Không thể phủ nhận ý nghĩa và giá trị của phong trào thi đua yêu nước

Không thể phủ nhận ý nghĩa và giá trị của phong trào thi đua yêu nước

 •   07/06/2023 05:15:43 AM
 •   Đã xem: 93
75 năm sau khi ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023), tư tưởng Hồ Chí Minh về mục đích, nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả phù hợp với nhiệm vụ của từng giai đoạn dưới sự lãnh đạo của Đảng vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự.
Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Tiếng trống lệnh” và sức mạnh hiệu triệu

Thành quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Tiếng trống lệnh” và sức mạnh hiệu triệu

 •   05/06/2023 11:24:49 AM
 •   Đã xem: 100
Trong cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), người đứng đầu có vai trò đặc biệt quan trọng suốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và nêu gương sáng để khởi phát, dẫn dắt cao trào cách mạng. Thực tế đó được minh chứng rõ nét, thuyết phục từ quá trình vận hành đánh “giặc nội xâm” ở Việt Nam thời gian qua.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây