Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Không thể xuyên tạc bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Không thể xuyên tạc bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

 •   11/09/2023 04:19:12 AM
 •   Đã xem: 78
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, phù hợp yêu cầu của lịch sử.
Bệnh sính thành tích và “nghệ thuật” che giấu khuyết điểm

Bệnh sính thành tích và “nghệ thuật” che giấu khuyết điểm

 •   11/09/2023 04:14:41 AM
 •   Đã xem: 51
Thành tích là kết quả tốt đẹp do sự cố gắng, nỗ lực mà đạt được. Thành tích đi liền với biểu dương, khen thưởng sẽ là động lực cho sự phát triển. Đáng tiếc hiện nay, “thành tích” (những yếu kém, tồn tại được che giấu ở những bản thành tích không thật thà) đã và đang bị một bộ phận cán bộ, đảng viên biến nó trở nên méo mó.
Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Xây dựng “thế trận lòng dân” góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   11/09/2023 04:08:31 AM
 •   Đã xem: 77
Xây dựng “thế trận lòng dân” là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân, được vận dụng một cách linh hoạt trong thực tiễn cuộc sống. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu cái gì làm trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”.
Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thể hiện tính biện chứng giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thể hiện tính biện chứng giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

 •   04/09/2023 12:50:28 PM
 •   Đã xem: 67
Cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được luận giải khá rõ trong lời tựa của cuốn sách mà Ban Biên tập đã khái quát. Ý nghĩa của cuốn sách được nhấn mạnh, làm rõ hơn trong phát biểu khai mạc của Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trong Lễ giới thiệu cuốn sách này, cùng với sự đánh giá rất cao của các nhà khoa học, các nhà quản lý, các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao… cả trong và ngoài Quân đội ngay sau khi cuốn sách được phát hành.
Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

Sự phi lý của luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”

 •   30/08/2023 10:32:09 PM
 •   Đã xem: 77
Chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế là chính sách nhất quán trong đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Những thành tựu to lớn trong hội nhập quốc tế nói riêng, trong công cuộc đổi mới của Việt Nam nói chung chính là những luận cứ xác đáng, hữu hiệu để bác bỏ luận điệu “Không thể có độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế ở Việt Nam”.
0000 LAO

Chống biểu hiện cơ hội về chính trị trong Đảng - nhiệm vụ cấp bách, thường xuyên

 •   23/08/2023 04:43:03 AM
 •   Đã xem: 55
Cơ hội chính trị bao hàm nhiều đối tượng khác nhau ở trong và ngoài Đảng nhưng đều mang điểm chung là có nhận thức và hành động đi ngược lại lợi ích của Đảng, Nhà nước và toàn thể dân tộc Việt Nam. Trong đó, những biểu hiện cơ hội về chính trị trong Đảng ở nước ta hiện nay ngày càng phức tạp, tinh vi và nguy hiểm. Đấu tranh phòng, chống biểu hiện cơ hội về chính trị là một nhiệm vụ cấp bách, một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Nâng cao kỹ năng trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nâng cao kỹ năng trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   22/08/2023 11:55:18 AM
 •   Đã xem: 276
Ngày 21/8/2023, Đảng ủy phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt tổ chức tập huấn kỹ năng viết bài, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và ra mắt mô hình “Tổ Tuyên truyền An ninh - Trật tự khu vực”.
Không thể phủ nhận thành quả và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám 1945

Không thể phủ nhận thành quả và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám 1945

 •   17/08/2023 04:30:49 AM
 •   Đã xem: 75
Bất chấp mọi luận điệu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận của các thế lực thù địch, phản động, thì thành quả của Cách mạng Tháng Tám vẫn được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bảo vệ vững chắc; những giá trị bất diệt, những bài học kinh nghiệm quý báu vẫn được phát huy mạnh mẽ, sáng tạo trong tiến trình đổi mới, phát triển đất nước.
Trước hết phải tự phê bình

Trước hết phải tự phê bình

 •   17/08/2023 04:29:11 AM
 •   Đã xem: 440
Phát biểu tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc nhở: Hết sức tránh tình trạng “Chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người” để cảnh báo, phòng ngừa "căn bệnh" rất đáng lo ngại này trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đây vừa là một biểu hiện, đồng thời là một trong những nguyên nhân dẫn đến "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"...
Thốt Nốt: Đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Thốt Nốt: Đẩy mạnh hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

 •   17/08/2023 04:19:34 AM
 •   Đã xem: 69
Nhằm thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt đã chỉ đạo hoàn thành việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 quận, Tổ cộng tác viên, Tổ thư ký, Ban quản trị mạng và Tổ thẩm định của Ban Chỉ đạo 35 quận. Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường hoạt động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch như báo xấu các trang mạng; viết 27 bài đăng tải trên trang “Quận Thốt Nốt”; viết 7 bài cộng tác với Ban Chỉ đạo 35 thành phố; chia sẻ 600 bài viết từ trang “Cầm Thi Giang”, trang “Tây Đô Anh hùng” và trang Thanh Ca Nguyễn của thành phố.
Vĩnh Thạnh: Lan tỏa thông tin tích cực, chính thống

Vĩnh Thạnh: Lan tỏa thông tin tích cực, chính thống

 •   17/08/2023 04:18:39 AM
 •   Đã xem: 47
Huyện Vĩnh Thạnh đã lập các nhóm Mocha35, lập fanpage “Vĩnh Thạnh ngày mới”, fanpage “Vĩnh Thạnh FM 89.2MHz” - tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh. Các ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện và cơ sở, cơ quan, đơn vị lập 113 trang Facebook, web, cổng thông tin điện tử.
Phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   15/08/2023 05:10:23 AM
 •   Đã xem: 111
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là yêu cầu cấp bách, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Nêu cao vai trò tiền phong, xung kích của tuổi trẻ, thanh niên Việt Nam đã và đang tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả.
Phê phán luận điệu “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “quyền con người là phi giai cấp”

Phê phán luận điệu “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “quyền con người là phi giai cấp”

 •   15/08/2023 04:55:06 AM
 •   Đã xem: 41
Quyền con người là các đặc quyền tự nhiên, bắt nguồn từ phẩm giá vốn có của tất cả mọi người, được ghi nhận, bảo đảm bằng pháp luật quốc gia và quốc tế. Thực chất, không có quốc gia nào trên thế giới chấp nhận “nhân quyền cao hơn chủ quyền” và trong từng quốc gia luôn có giai cấp đóng vai trò trung tâm. Thế nên, những ai cổ xúy cho quan điểm “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “quyền con người là phi giai cấp” là hoàn toàn sai trái, cần phải bác bỏ.
BAI SUU TẦM NGÀY 14 8 2023

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trước sự chống phá của các thế lực thù địch

 •   13/08/2023 09:44:41 PM
 •   Đã xem: 111
Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong 93 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
000BD

Đối ngoại quốc phòng nhằm mục tiêu vì hòa bình, hợp tác và phát triển

 •   08/08/2023 11:45:16 PM
 •   Đã xem: 55
Giúp dư luận trong và ngoài nước hiểu rõ bản chất, mục đích của công tác đối ngoại quốc phòng, nhất là trong tình hình quốc tế phức tạp hiện nay, là cách để chúng ta phản bác lại các quan điểm sai lệch hoặc cố tình "bóp méo" đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước cũng như chính sách quốc phòng của Việt Nam.
000BD

Hiểu đúng bản chất quyền lực tối thượng ở Việt Nam là phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc

 •   08/08/2023 11:42:54 PM
 •   Đã xem: 45
Gần 80 năm qua, kể từ ngày lập quốc theo chế độ mới đến nay, việc thực thi quyền lực nhà nước của chúng ta ngày càng đúng đắn, tốt đẹp hơn, vì sự tối thượng là phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Do đó, nếu “nhà dân chủ” nào không hiểu bản chất vấn đề, cố ý đánh đồng giữa hiện tượng và bản chất, đánh tráo khái niệm giữa sự tha hóa quyền lực của một bộ phận cán bộ với mục tiêu, bản chất thực thi quyền lực tối cao thuộc về nhân dân của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, là điều đáng phải phê phán.
Quân đội nhân dân Việt Nam - Lực lượng tiên phong, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quân đội nhân dân Việt Nam - Lực lượng tiên phong, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   08/08/2023 11:40:43 PM
 •   Đã xem: 83
Gìn giữ và phát triển tư tưởng của Đảng trong Quân đội chính là bảo vệ tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam - những hệ giá trị để xác lập hệ tư tưởng chính trị, định hướng cho mục tiêu, lý tưởng phụng sự Tổ quốc, Nhân dân của Quân đội. Hiện nay, trước sự chống phá của các thế lực thù địch với thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội là yêu cầu cấp thiết và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.
Nhân danh hoạt động vì xã hội để vi phạm pháp luật: "Chiếc áo không làm nên thầy tu"

Nhân danh hoạt động vì xã hội để vi phạm pháp luật: "Chiếc áo không làm nên thầy tu"

 •   03/08/2023 04:30:35 AM
 •   Đã xem: 52
Những năm qua, các tổ chức, hội, nhóm xã hội đã có nhiều đóng góp vào việc giải quyết bài toán hài hòa tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, hỗ trợ các nhóm yếu thế tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, đã xuất hiện tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình, phương thức hoạt động này cũng như những kẽ hở của luật pháp trong công tác giám sát, quản lý các tổ chức, hội, nhóm để trục lợi, thực hiện mưu đồ cá nhân cũng như chống phá đất nước.
IMG 1988

Không thể xuyên tạc nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương

 •   31/07/2023 03:15:28 AM
 •   Đã xem: 52
Việc xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đi đến đòi xóa bỏ chủ nghĩa xã hội để đi theo con đường tư bản chủ nghĩa là điều mà các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, phản động thường xuyên muốn làm; đã và đang tiếp tục tiến hành.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây