Kết quả và kinh nghiệm triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các phong trào, các cuộc vận động

Thứ tư - 06/09/2023 12:23 683 0
Vừa qua, tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", nhiều báo cáo tham luận được báo cáo tại hội nghị, nhằm minh chứng cho kết quả hơn 2 năm qua thực hiện Kết luận số 01-KL/TW. Dưới đây là lược ghi 2 báo cáo tham luận trong số các tham luận tại hội nghị.
6 9 tuyenduong
Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Ảnh minh họa: PV.

Trong 02 năm qua, với quyết tâm chính trị cao, Đảng ủy Quân sự thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW (Kết luận số 01-KL/TW)  của Bộ Chính trị, không ngừng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để việc tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố. Vì vậy, trong quá trình thực hiện luôn kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; trong đó, “xây” là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Qua đó, đề cao vai trò của cấp ủy, cán bộ chủ trì; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện gắn với khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, quần chúng, mạnh dạn đấu tranh trước các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trong LLVT thành phố.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Quân sự thành phố còn chỉ đạo cấp ủy các cấp đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch, nghị quyết và nội dung sinh hoạt thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, tập trung vào việc đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt tinh thần “tự soi, tự sửa”, tự rèn, tự phê bình và phê bình; nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”;... Cấp ủy, chỉ huy các cấp còn đưa nội dung phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ và thường xuyên giám sát, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm nội dung đăng ký của tập thể, cá nhân để kịp thời chấn chỉnh, nhân rộng cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, Bộ CHQS thành phố còn thực hiện tốt các mô hình như: tổ chức Tết Quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer; đối thoại với các gia đình chính sách; đặc biệt, khi đại dịch COVID-19 bùng phát từ năm 2021 đến nay, cán bộ, chiến sỹ LLVT thành phố đã không ngại khó khăn, nguy hiểm tích cực phối hợp với các lực lượng tuyến đầu của Quân khu, thành phố trực tiếp tham gia phục vụ tại các khu phong tỏa, khu cách ly y tế tập trung, tham gia vận chuyển hàng trăm tấn hàng hoá hỗ trợ các gia đình khó khăn; Hội Phụ nữ Bộ CHQS thành phố còn tham gia nhận đỡ đầu 01 cháu mồ côi do cha mẹ qua đời trong đại dịch để ấn tượng tốt đẹp đối với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thành phố.

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trong Đảng bộ và LLVT thành phố vẫn còn một số hạn chế như: việc triển khai thực hiện của cấp uỷ, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên, thiếu sâu sát; việc viết cam kết đăng ký thực hiện của một số cán bộ, đảng viên còn chung chung, thiếu liên hệ vận dụng tại thực tế cơ quan, đơn vị, chức trách nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, nhìn lại những kết quả đạt được qua 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị cũng đã rút ra được các bài học kinh nghiệm như sau:

Trước hết, phải bám sát mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ giải pháp của Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, cụ thể hoá thành nghị quyết, chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện sát tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, nhất là cán bộ chủ trì trong nêu gương quyết liệt triển khai thực hiện. Tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, góp phần trở thành phong trào mạnh mẽ, lan toả rộng rãi và ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất.

Hai là, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị phải đặt trong tổng thể các giải pháp xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ; trọng tâm là thực hiện nghiêm Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, thực sự là hạt nhân lãnh đạo, đoàn kết tại cơ quan, đơn vị.

Ba là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp uỷ đảng, các tổ chức trong triển khai thực hiện; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các vi phạm, làm trong sạch nội bộ. Đồng thời, thường xuyên chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát huy dân chủ, đề cao tinh thần trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan đơn vị quan tâm chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ, xây dựng cảnh quan môi trường văn hoá, giải quyết tốt các mối quan hệ đoàn kết quân dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động; kiên quyết đấu tranh có hiệu quả trước những biểu hiện sai trái, thù địch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, không để tệ nạn xã hội xâm nhập vào cơ quan, đơn vị.

   *Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Quận ủy Ô Môn triển khai tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ quận đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi.

Trong 02 năm qua, Quận ủy Ô Môn đã tổ chức 02 cuộc Hội nghị triển khai, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW cho cán bộ chủ chốt quận, với 147 đồng chí tham dự; cấp ủy các chi bộ, đảng bộ trực thuộc tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên lồng ghép vào sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, kết quả tổ chức được 159 cuộc, có 3.232 đảng viên dự, đạt tỷ lệ 99,38%; các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai rộng rãi ra cán bộ, đoàn viên, hội viên chưa là đảng viên được 277 cuộc, với hơn 8.300 lượt người dự qua các buổi sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt đoàn thể,… Song song đó, cấp ủy đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra; nhất là, gắn việc thực hiện các phong trào thi đua học tập và làm theo Bác với lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập quận Ô Môn trực thuộc thành phố Cần Thơ và 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2024). Đặc biệt, trong thời gian dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ Nhân dân khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 được các cấp, các ngành, Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội quận phối hợp thực hiện đạt hiệu quả thiết thực với các mô hình ý nghĩa như: “Chợ 0 đồng”, “Chuyến xe yêu thương”, Đội hình “Shipper tình nguyện”…

Ngoài ra, Quận ủy Ô Môn còn chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận bằng nhiều hình thức phong phú như: hệ thống truyền thanh, bảng điện tử, pano, áp phích, infographic (đồ họa thông tin); Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh quận triển khai thực hiện Chuyên mục “Kể chuyện học tập và làm theo gương Bác Hồ trên sóng phát thanh của quận”; phối hợp với Trung tâm Chính trị quận, các cơ sở giáo dục và đào tạo và các cấp ủy đảng tăng cường công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ; Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, Liên đoàn Lao động, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận tổ chức dàn dựng nhiều tiểu phẩm; nhiều hội thi, hội diễn với nhiều tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ,… Qua đó, tạo không khí sôi nổi, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực tiễn; đặc biệt, việc quan tâm biểu dương, kịp thời nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác đã nhận được sự quan tâm, đánh giá cao trong cộng đồng xã hội.

Để tạo sự lan tỏa trong toàn Đảng bộ và Nhân dân về học tập và làm theo Bác, từ năm 2021 đến nay, Quận ủy Ô Môn chỉ đạo thực hiện 34 pano tuyên truyền chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cơ quan, đơn vị cũng treo nhiều khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở làm việc, tạo sinh khí phấn khởi trong việc học tập và làm theo Bác. Bên cạnh đó, Quận ủy chỉ đạo thực hiện lồng ghép tuyên truyền các nội dung học tập và làm Bác với tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện trọng đại của địa phương và đất nước, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình”, các mô hình “Dân vận khéo”,… Qua 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW trên địa bàn quận hiện có 147 mô hình đăng ký học tập và làm theo Bác, tiêu biểu như: Mô hình “Giúp phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế có việc làm ổn định”, “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, “ Ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất”,…

Với những kết quả đạt được sau 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, trong triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW cần đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, thường xuyên, liên tục và hiệu quả của cấp ủy đảng; kịp thời hệ thống các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức đảng ở cơ sở thực hiện là yếu tố quan trọng giúp việc triển khai thực hiện được thông suốt, liên tục và kịp thời.

Hai là, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Sử dụng linh hoạt, hiệu quả các công cụ truyền thông như hệ thống truyền thanh các cấp, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội,…các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, hội thi, hội diễn,… sẽ cộng hưởng, tạo sự lôi cuốn và sức lan tỏa sâu rộng trong Đảng và trong xã hội.

Ba là, cần gắn kết chặt chẽ, đồng bộ việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với các nghị quyết của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đồng thời với vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đó là một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định đến kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương.

Bốn là, cần làm tốt công tác khen thưởng thường xuyên và đột xuất đối với những tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo gương Bác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch, hướng dẫn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; định kỳ tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm,… sẽ luôn tạo ra động lực mới, đưa việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày càng đi vào chiều sâu và lan tỏa trong toàn xã hội.
Hoàng Oanh (lược ghi)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây