Tài liệu tuyên truyền

Bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên phù hợp với giai đoạn mới

Bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên phù hợp với giai đoạn mới

 •   01/06/2023 06:32:40 AM
 •   Đã xem: 194
Đạo đức nói chung là một phẩm chất cao quý nhất của con người, nói rộng ra là của xã hội loài người, kể từ thời cộng sản nguyên thủy, thời nô lệ, đến thời phong kiến, thời tư bản chủ nghĩa và thời xã hội chủ nghĩa ngày nay. Tất nhiên, nội hàm của chuẩn mực của đạo đức qua các thời kỳ tuy có điểm tương đồng, nhưng không phải không có nhiều khác biệt.
Bảo vệ trẻ em trước những mối nguy trên không gian mạng

Bảo vệ trẻ em trước những mối nguy trên không gian mạng

 •   31/05/2023 05:51:02 AM
 •   Đã xem: 148
Thông tin của trẻ em nói riêng và thông tin cá nhân nói chung được chia sẻ tràn lan trên mạng và rất dễ tiếp cận. Việc bảo vệ trẻ em trước những thông tin độc hại trên không gian mạng cần sự vào cuộc của toàn xã hội.
Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

Tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII

 •   31/05/2023 01:18:43 AM
 •   Đã xem: 269
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 104-HD/BTGTW về tuyên truyền kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng giữa nhiệm kỳ khóa XIII.
Thông báo Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thông báo Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

 •   31/05/2023 01:11:25 AM
 •   Đã xem: 183
Từ ngày 15/5/2023 đến ngày 17/5/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị giữa nhiệm kỳ.
Phát triển nhân lực ngành văn hóa: Cần những đột phá mới

Phát triển nhân lực ngành văn hóa: Cần những đột phá mới

 •   29/05/2023 11:24:32 PM
 •   Đã xem: 217
Nguồn nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong gìn giữ, chấn hưng và phát triển nền văn hóa dân tộc. Đây là “khâu then chốt của then chốt”, “là cái gốc của mọi công việc”. Để khắc phục những khó khăn, bất cập trong phát triển nguồn nhân lực ngành văn hóa, cần phải có cơ chế, chính sách và giải pháp mang tính đột phá, thích ứng với bối cảnh mới.
Đề cương tuyên truyền nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

Đề cương tuyên truyền nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

 •   23/05/2023 01:49:22 PM
 •   Đã xem: 156
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Đề cương tuyên truyền nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Trang thông tin điện tử Tuyên giáo Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn đề cương.
[Infographics] 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ 1/7/2023

[Infographics] 9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở từ 1/7/2023

 •   18/05/2023 06:03:05 AM
 •   Đã xem: 105
Từ ngày 01/7/2023, có 9 đối tượng được áp dụng điều chỉnh tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng (theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ).
Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"

Cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh"

 •   08/05/2023 05:19:47 AM
 •   Đã xem: 149
Trang thông tin điện tử Đảng bộ thành phố Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân nghiên cứu.
5 5 bac

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023)

 •   05/05/2023 12:00:50 PM
 •   Đã xem: 131
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 102-HD/BTGTW ngày 27/4/2023 hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023).
Hướng đến loại trừ sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030

Hướng đến loại trừ sốt rét tại Việt Nam vào năm 2030

 •   05/05/2023 11:51:03 AM
 •   Đã xem: 271
Theo Chương trình quốc gia phòng chống sốt rét của Việt Nam, nước ta đã có 42 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được công nhân loại trừ bệnh sốt rét và đang tiến tới mục tiêu thanh toán bệnh này vào năm 2030.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2023

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2023

 •   03/04/2023 04:32:09 AM
 •   Đã xem: 141
Thi tuyển công chức, đã đạt kiểm định đầu vào thì không phải thi vòng 1; quy định mới về đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; bổ sung bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2023.
Từ ngày 1-7-2023, lương của công chức áp dụng như nào?

Từ ngày 1-7-2023, lương của công chức áp dụng như nào?

 •   21/03/2023 05:08:50 AM
 •   Đã xem: 193
Bảng lương của công chức từ ngày 1-7-2023 theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.
Chỉ huy quyết đoán, tác chiến linh hoạt trong Chiến dịch Đà Nẵng xuân 1975

Chỉ huy quyết đoán, tác chiến linh hoạt trong Chiến dịch Đà Nẵng xuân 1975

 •   19/03/2023 12:54:29 PM
 •   Đã xem: 108
Chiến dịch Đà Nẵng xuân 1975 là một chiến dịch tiến công hiệp đồng binh chủng quy mô lớn được tiến hành trong điều kiện chuẩn bị gấp rút và diễn ra rất khẩn trương, để lại nhiều bài học về nghệ thuật quân sự, đặc biệt là nghệ thuật tổ chức chỉ huy chủ động, quyết đoán, táo bạo, sâu sát chiến trường và tác chiến linh hoạt khi thời cơ chiến lược đến.
Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

 •   14/03/2023 10:49:14 AM
 •   Đã xem: 255
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 97 - HD/BTGTW về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tạp chí Tuyên giáo trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
Đổi mới công tác tuyên truyền chính trị

Đổi mới công tác tuyên truyền chính trị

 •   12/03/2023 01:12:30 PM
 •   Đã xem: 170
Ở nước ta, tuyên truyền chính trị tập trung chủ yếu vào các nội dung tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại, sự kiện chính trị trong nước và quốc tế; chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đấu tranh với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương

Tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương

 •   07/03/2023 02:05:23 AM
 •   Đã xem: 430
Chiều 06/3, Uỷ ban Nhân dân TP. Cần Thơ họp với các sở, ngành và quận huyện triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập TP. Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004-01/01/2024) gắn với Chào năm mới và “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Giáp Thìn 2024”.
Lực lượng Công an nhân dân cần quyết tâm, chung sức, đồng lòng trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (*)

Lực lượng Công an nhân dân cần quyết tâm, chung sức, đồng lòng trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (*)

 •   07/03/2023 01:39:10 AM
 •   Đã xem: 120
Để lực lượng Công an nhân dân là "thanh bảo kiếm" ngày càng sắc bén hơn, "lá chắn" ngày càng vững chắc hơn, "hai cánh của con chim bảo vệ hoà bình" ngày càng cứng cáp, khoẻ mạnh, dẻo dai, nhịp nhàng hơn thì càng cần phải có sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của toàn lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.
Văn hóa là hồn cốt của mỗi dân tộc (*)

Văn hóa là hồn cốt của mỗi dân tộc (*)

 •   02/03/2023 04:36:49 AM
 •   Đã xem: 232
80 năm qua, như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, với ba nguyên tắc “dân tộc”, “khoa học”, “đại chúng”, Đề cương về Văn hóa Việt Nam tiếp tục được Đảng ta vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn Việt Nam để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây