Tài liệu tuyên truyền

Các cơ quan báo chí tăng cường thông tin xây dựng, phản biện xã hội, “đưa ý Đảng đến gần dân hơn”

Các cơ quan báo chí tăng cường thông tin xây dựng, phản biện xã hội, “đưa ý Đảng đến gần dân hơn”

 •   13/07/2023 05:30:47 AM
 •   Đã xem: 95
Các cơ quan báo chí, các cấp hội nhà báo cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường thông tin xây dựng, phản biện xã hội để đưa đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn, “đưa ý Đảng đến gần dân hơn”.
GD

Trân trọng, giữ gìn giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình

 •   27/06/2023 10:54:37 PM
 •   Đã xem: 249
Từ bao đời nay, gia đình luôn là nơi nuôi dưỡng, trao truyền các giá trị văn hóa, ứng xử tốt đẹp của con người Việt Nam. Những giá trị đạo đức trong gia đình được lan tỏa thành giá trị xã hội, quốc gia, dân tộc. Vậy nên đầu tư cho công tác xây dựng gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững.
Điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ 1-7-2023 với cán bộ xã đã nghỉ việc

Điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng từ 1-7-2023 với cán bộ xã đã nghỉ việc

 •   26/06/2023 01:34:54 PM
 •   Đã xem: 100
Bộ Nội vụ đề xuất mức trợ cấp hằng tháng được hưởng từ ngày 1-7-2023 đối với cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc.
Bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1-7-2023

Bảng lương công chức áp dụng từ ngày 1-7-2023

 •   26/06/2023 01:32:16 PM
 •   Đã xem: 339
Bảng lương của công chức từ ngày 1-7-2023 theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng.
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kêu gọi người dân tích cực đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ kêu gọi người dân tích cực đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2

 •   26/06/2023 01:25:00 PM
 •   Đã xem: 1135
Ngày 23/6, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường ra lời phát động kêu gọi toàn thể Nhân dân thành phố Cần Thơ đồng lòng, tích cực đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trước ngày 31/7/2023.
VANHOADOC

Văn hóa đọc và văn hóa đọc sách lý luận chính trị

 •   22/06/2023 10:18:11 PM
 •   Đã xem: 220
Phát triển văn hóa đọc là một trong những nhiệm vụ quan trọng để xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Sách lý luận chính trị góp phần quan trọng trong học tập lý luận chính trị, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và xây dựng nền văn hóa ấy. Do đó, việc xây dựng văn hóa đọc sách lý luận chính trị cần được quan tâm để mỗi cán bộ, đảng viên thật sự là chiến sĩ tiên phong trong các phong trào cách mạng do Đảng và Nhà nước phát động.
Đổi mới công tác giáo dục chính trị ở Quân đoàn 2: “Sức mạnh” từ thống nhất nhận thức và hành động

Đổi mới công tác giáo dục chính trị ở Quân đoàn 2: “Sức mạnh” từ thống nhất nhận thức và hành động

 •   21/06/2023 11:48:04 PM
 •   Đã xem: 124
12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị (GDCT) tại đơn vị trong giai đoạn mới (Chỉ thị 124) và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác GDCT tại đơn vị trong giai đoạn mới” (Đề án), Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 2 đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả. Trong đó, việc sớm thống nhất nhận thức, ý chí và hành động để tạo “sức mạnh” hoàn thành nhiệm vụ, nâng cao chất lượng GDCT là bài học thực tiễn có giá trị sâu sắc.
Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở (*)

Nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương, cơ sở (*)

 •   19/06/2023 01:35:36 PM
 •   Đã xem: 188
Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ thành phố Cần Thơ trân trọng giới thiệu toàn văn Phát biểu kết luận Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại Hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sáng 19/6.
Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023) Những cống hiến vô giá của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với Báo chí cách mạng Việt Nam

Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2023) Những cống hiến vô giá của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh với Báo chí cách mạng Việt Nam

 •   19/06/2023 03:31:26 AM
 •   Đã xem: 390
Những cống hiến của Hồ Chí Minh với tư cách là người sáng lập, tổ chức, chỉ đạo xây dựng và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam cũng như với tư cách một người trực tiếp viết báo trong gần nửa thế kỷ là rất to lớn. Di sản báo chí mà Người để lại cho đời sau là di sản của cách mạng Việt Nam, di sản của văn hóa Việt Nam.
Một số định hướng phát triển hệ thống chính sách xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh mới

Một số định hướng phát triển hệ thống chính sách xã hội ở Việt Nam trong bối cảnh mới

 •   19/06/2023 03:11:25 AM
 •   Đã xem: 187
Chính sách xã hội (CSXH) là hệ thống quan điểm, chủ trương, phương hướng và biện pháp được thể chế hoá bằng pháp luật của nhà nước để giải quyết những vấn đề xã hội đặt ra từ thực tiễn trong một thời gian và không gian nhất định, trước hết là những vấn đề xã hội bức xúc trên cơ sở đảm bảo quyền con người nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, không một ai bị để lại phía sau, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững đất nước.
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2024)

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2024)

 •   13/06/2023 05:12:57 AM
 •   Đã xem: 407
Ban Tuyên giáo Thành ủy (Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền) ban hành Hướng dẫn số 41-HD/BTGTU về công tác tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
Thông báo về việc rà soát, đối chiếu thông tin cá nhân để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT

Thông báo về việc rà soát, đối chiếu thông tin cá nhân để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT

 •   13/06/2023 04:50:12 AM
 •   Đã xem: 106
BHXH Việt Nam xác định cải cách thủ tục hành chính (TTHC), chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu để đổi mới phương thức hoạt động của Ngành, góp phần xây dựng thành công Chính phủ số; phục vụ tốt nhất quyền lợi của doanh nghiệp, người dân và các chủ thể tham gia BHXH, BHYT.
Đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tình hình mới

Đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tình hình mới

 •   12/06/2023 05:50:40 AM
 •   Đã xem: 163
Đổi mới, phát triển giáo dục nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; tạo đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là yêu cầu cấp thiết, là vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay.
Vang vọng lời Bác: Thi đua ái quốc!

Vang vọng lời Bác: Thi đua ái quốc!

 •   09/06/2023 04:02:44 AM
 •   Đã xem: 151
Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Bác đã mở đầu cho các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, lan rộng khắp cả nước, góp phần đắc lực vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam; là nguồn cảm hứng bất tận, có giá trị không chỉ trong quá khứ mà ngay cả với hiện tại và tương lai, là di sản vô giá mãi trường tồn với dân tộc Việt Nam!
Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Bí thư về việc sử dụng cờ Đảng

Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định của Ban Bí thư về việc sử dụng cờ Đảng

 •   09/06/2023 12:00:45 AM
 •   Đã xem: 209
Căn cứ Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành văn bản số 105-HD/BTGTW ngày 29/5/2023 hướng dẫn thực hiện về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng.
“Công phá” vào bức tường “sợ trách nhiệm”

“Công phá” vào bức tường “sợ trách nhiệm”

 •   07/06/2023 05:30:33 AM
 •   Đã xem: 141
Những phát biểu rồi những tấm biển tranh luận “nảy lửa” liên tục được giơ lên về thực trạng cán bộ sợ sai trong một ngày rưỡi Quốc hội thảo luận tình hình kinh tế - xã hội cho thấy câu chuyện sợ sai, sợ trách nhiệm, không dám làm của một bộ phận cán bộ, công chức đã “nóng” đến mức nào.
Quyết tâm tháo gỡ khó khăn, thách thức bằng các cơ chế, chính sách

Quyết tâm tháo gỡ khó khăn, thách thức bằng các cơ chế, chính sách

 •   06/06/2023 03:59:21 AM
 •   Đã xem: 128
Tình hình phát triển kinh tế trong thời gian tới có thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Vì vậy, Cần Thơ phải quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức bằng các cơ chế, chính sách, bằng lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp.
112 NAM

Nhớ về 112 năm hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh

 •   05/06/2023 04:37:00 AM
 •   Đã xem: 305
Ngày 5/6/1911, sự kiện Hồ Chí Minh, với tên gọi Văn Ba, rời bến Nhà Rồng tìm đường cứu nước, đã trở thành một dấu mốc và bước ngoặt quan trọng đối với cách mạng và dân tộc Việt Nam. 112 năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh vẫn có ý nghĩa lịch sử và giá trị giáo dục to lớn đối với thế hệ người dân Việt Nam.
Kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2023)

Kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911- 05/6/2023)

 •   04/06/2023 11:42:06 PM
 •   Đã xem: 971
Ngày 05/6/1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với ý chí mãnh liệt, lòng yêu thương dân tộc sâu sắc đã quyết tâm ra đi thực hiện hoài bão giải phóng nước nhà khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Sau 112 năm nhìn lại, ngày ấy mở ra cuộc hành trình của Hồ Chí Minh, làm cho chủ nghĩa yêu nước của con người Việt Nam phát triển, tạo một bước ngoặt lớn đối với con đường cách mạng của dân tộc ta.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây