Phát động phong trào thi đua và đăng ký mô hình “Dân vận khéo” năm 2024

Thứ sáu - 15/03/2024 06:28 2.200 0
15 3 mohinh
Cán bộ Khối Dân vận, các đoàn thể phường Thường Thạnh tham quan, tìm hiểu tình hình sản xuất của tổ hợp tác nuôi lươn không bùn, do Hội Nông dân phường xây dựng. Ảnh: Hải Thư.

Theo đó, xuất phát từ thực tiễn và yêu cầu đặt ra việc xây dựng mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực như sau:

Đối với lĩnh vực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị: “Khéo” trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tuyên truyền nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường; đổi mới trong công tác phục vụ Nhân dân… gắn với việc thực hiện tốt phương châm “Trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân”.

Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế: “Khéo” trong vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên có ý tưởng, sáng kiến, mô hình, cách làm hay thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, giảm nghèo; ứng dụng khoa học, công nghệ mới, nâng cao năng suất lao động; các mô hình liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao; góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động tại cơ quan, đơn vị…

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội: “Khéo” trong vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; quan tâm công tác vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia thực hiện chương trình giảm nghèo, xây dựng “Nhà tình nghĩa”, … thực hiện tốt phong trào kế hoạch hóa gia đình và an toàn giao thông; tham gia thực hiện chính sách an sinh xã hội…

Đối với lĩnh vực quốc phòng - an ninh: “Khéo” tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực an ninh - quốc phòng; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trong cơ quan, đơn vị, xây dựng cơ quan đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”…

Mô hình “Dân vận khéo” được thực hiện theo mô hình tập thể: Các tổ chức đảng và các đoàn thể các cấp thuộc Đảng bộ Khối và mô hình cá nhân: cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên ở cơ quan, đơn vị có những giải pháp,  biện pháp, cách làm hay, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả trong công tác vận động Nhân dân gắn với nhiệm vụ được tập thể bình chọn, công nhận.

Thông qua việc phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tập thể, cá nhân đăng ký và xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Dân vận khéo” ngay từ đầu năm, đầu nhiệm kỳ trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát triển kinh tế; văn hóa - xã hội; an ninh - quốc phòng; mô hình phải có tên, địa chỉ, nội dung thuộc một trong các lĩnh vực trên; phải gắn liền với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và có đăng ký với cấp ủy, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; tạo sự đồng thuận, huy động được sự tham gia của cá nhân cũng như có sự phối hợp, huy động nhiều lực lượng, tập thể cùng tham gia để mang lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực trên; có tính đột phá, cách làm hay, sáng tạo, mang lại hiệu quả nổi bật so với trước khi chưa thực hiện mô hình hoặc các mô hình đã thực hiện trước đó; có tính bền vững, có khả năng lan tỏa, nhân rộng trong cơ quan, đơn vị khác và thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên, hội viên đồng tình hưởng ứng cùng tham gia và được cấp ủy, đoàn thể, cơ quan, đơn vị xác nhận.

Các cấp mức độ, tiêu chuẩn, quy trình xây dựng, xét công nhận của mô hình “Dân vận khéo” và điều kiện, hình thức khen thưởng được quy định cụ thể trong văn bản.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố đề nghị cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy Khối quan tâm chỉ đạo các đoàn thể và cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai phát động phong trào thi đua và đăng ký các mô hình “Dân vận khéo” năm 2024. Nội dung đăng ký mới, nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trước ngày 20/3 hằng năm, đối với năm 2024, trước ngày 29/3/2024; đồng thời, công nhận mô hình “Dân vận khéo” các cơ sở thực hiện trước ngày 01/10 hằng năm. Đối với nội dung đề nghị công nhận mô hình “Dân vận khéo” cấp Đảng ủy Khối và cấp thành phố gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trước ngày 10/10 hằng năm.
 
Hoàng Oanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây