Cần Thơ: Triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên

Thứ hai - 05/02/2024 11:41 128 0
Nhằm giúp cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII, đồng thời tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, góp phần đẩy mạnh công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và những nhận thức lệch lạc xung quanh nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Công văn số 1996-CV/BTGTU ngày 01/02/2024 về việc “phối hợp chỉ đạo, triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên”.
Theo Kế hoạch số 421-KH/BTGTW ngày 29/01/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương, cuộc thi được tổ chức bằng hình thức trắc nghiệm, trong chuyên mục Nghị quyết và Cuộc sống trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (https://baocaovien.vn) và các báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử có link liên kết cuộc thi từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 15/3/2024, với 03 tuần thi:

- Tuần thi thứ nhất: Từ ngày 26/02 đến hết ngày 03/3/2024;

- Tuần thi thứ hai: Từ ngày 04/3 đến hết ngày 10/3/2024;

- Tuần thi thứ ba: Từ ngày 11/3 đến hết ngày 17/3/2024.

Đối tượng tham gia cuộc thi là báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội; các tầng lớp Nhân dân ở trong và ngoài nước.

Nội dung thi gồm: Nghị quyết số 42-NQ/TWcủa Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 43-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 44-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 45-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Để Cuộc thi đạt kết quả cao nhất, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, Sở Thông tin - Truyền thông, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp triển khai, tuyên truyền, cổ vũ, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân tích cực tìm hiểu, tham gia cuộc thi; đồng thời, gắn link liên kết cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (https://baocaovien.vn) với các báo điện tử, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử cơ quan, đơn vị mình.  
                                                                                                        Hoàng Oanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây