Phát huy tinh thần chủ động, nâng cao trách nhiệm, năng lực, kỹ năng trong công tác tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy

Thứ sáu - 07/10/2022 05:34 186 0
Sáng 07/10/2022, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố làm việc với lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy về tình hình công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm 2022.
2 1
Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đánh giá cao nỗ lực công tác tham mưu của các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy. Đổng thời lưu ý, từ nay đến cuối năm và thời gian tới, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy cần tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, nhất là thể chế hóa các nghị quyết, quy định, chương trình, kế hoạch, tạo cơ sở chính trị quan trọng và định hướng xây dựng, phát triển thành phố trong bối cảnh tình hình mới, góp phần vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh thành phố. Tăng cường phối hợp các sở, ban, ngành thành phố và các quận, huyện trong thực hiện nhiệm vụ; rà soát các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra năm 2022, để có giải pháp thực hiện hiệu quả. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao trách nhiệm, năng lực, kỹ năng làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức; tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy phải chất lượng, đúng thời gian; chủ động triển khai, theo dõi các nhiệm vụ được giao và kịp thời báo cáo, thỉnh thị xin ý kiến để kịp thời giải quyết những khó khăn trong quá trình thực thi nhiệm vu; kịp thời tham mưu việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kết luận... của Trung ương và Thành ủy;…
 
2 2
Thường trực Thành ủy làm việc với lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy về tình hình công tác 9 tháng năm 2022.

9 tháng đầu năm, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, thể chế hóa thành các nghị quyết, quy định, chương trình, kế hoạch, tạo cơ sở chính trị quan trọng và định hướng xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ. Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức sơ kết, tổng kết và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy định. Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các chỉ thị, chương trình, kế hoạch, quyết định, quy định và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, vấn đề quan trọng của thành phố. Đặc biệt, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ thành phố và Nhân dân; triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gắn với đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của công tác tuyên truyền, góp phần tạo sự đồng thuận của Nhân dân đối với chủ trương, nghị quyết của Đảng; chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động chào mừng, kỷ niệm nhân dịp lễ, tết và sự kiện quan trọng của đất nước.

Bên cạnh đó, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo cấp ủy tổ chức thành công đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đảm bảo chặt chẽ, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chi bộ. Tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện tốt công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố theo quy định; thể chế hóa các quy định của Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ, luân chuyển cán bộ, công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chuẩn y và hiệp y bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy đảng triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022; tiếp tục triển khai đồng bộ, chặt chẽ các nhiệm vụ, giải pháp về nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả đối với công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh. Tham mưu chỉ đạo hệ thống dân vận tiếp tục thực hiện tốt, nâng cao chất lượng và hiệu quả, phát huy vai trò là cơ sở chính trị và cầu nối quan trọng giữa Nhân dân với Đảng bộ và chính quyền các cấp thành phố; tổ chức thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, quy chế dân chủ ở cơ sở; hướng về cơ sở, liên hệ mật thiết với Nhân dân, phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh; kịp thời nắm bắt tình hình Nhân dân và dư luận xã hội, nhất là đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phối hợp giải quyết, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Thực hiện tốt công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội các tổ chức chính trị - xã hội và một số hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, mô hình “Dân vận khéo”, góp phần phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định và nâng cao đời sống Nhân dân trên địa bàn thành phố...
Tin, ảnh: Phong Dinh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây