Học và làm theo lời Bác

Nhiệm vụ của Quân đội hiện nay là phải cố gắng tiến lên chính quy

Nhiệm vụ của Quân đội hiện nay là phải cố gắng tiến lên chính quy

 •   27/11/2022 12:17:33 PM
 •   Đã xem: 86
"Nhiệm vụ của Quân đội hiện nay là phải cố gắng tiến lên chính quy. Đây là nhiệm vụ mới. Không nên vì hòa bình mà xao lãng học tập"
"Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống”

"Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống”

 •   20/11/2022 12:53:33 PM
 •   Đã xem: 158
"Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. Nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong".
Nói đi đôi với làm

Nói đi đôi với làm

 •   13/11/2022 02:51:33 AM
 •   Đã xem: 67
Ðồng chí Phạm Văn Trường, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Phú Lợi, phường Tân Phú, quận Cái Răng, cho biết: "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) khu vực chú trọng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách làm việc, nói đi đôi với làm và làm những việc có lợi cho dân, dù là việc nhỏ nhất". Với quyết tâm ấy, Chi bộ khu vực Phú Lợi đã lãnh đạo CB, ÐV và nhân dân khu vực làm nhiều việc có ích, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh.
"Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang"

"Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang"

 •   13/11/2022 02:46:02 AM
 •   Đã xem: 65
Là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm bàn về đạo đức cách mạng, được viết vào tháng 12 năm 1958; trong lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang tập trung xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội và đẩy mạnh công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì có một số cán bộ, đảng viên của Đảng đã phai nhạt đạo đức cách mạng, biểu hiện kiêu ngạo, công thần, tự cao tự đại; lòng tham ham muốn danh lợi, địa vị cho riêng mình, không đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, không làm đúng với chính sách và nghị quyết của Đảng, lời nói không đi đôi với việc làm; xa rời quần chúng, không được quần chúng tin theo… đã trở ngại lớn đến việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng.
“Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa”

“Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa”

 •   08/11/2022 10:49:31 PM
 •   Đã xem: 100
"Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Muốn sửa chữa cho tốt thì phải sẵn sàng nghe quần chúng phê bình và thật thà tự phê bình. Không chịu nghe phê bình và không tự phê bình thì nhất định lạc hậu, thoái bộ. Lạc hậu và thoái bộ thì sẽ bị quần chúng bỏ rơi. Đó là kết quả tất nhiên của chủ nghĩa cá nhân".
Đoàn viên, thanh niên làm theo lời Bác

Đoàn viên, thanh niên làm theo lời Bác

 •   04/11/2022 05:29:49 AM
 •   Đã xem: 96
Năm 2022, Ban Chấp hành (BCH) Đoàn phường Thới Hòa, quận Ô Môn gắn với các phong trào, hoạt động Đoàn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị số 05-CT/TW). Đơn vị xây dựng nhiều mô hình “Dân vận khéo” để cụ thể việc làm theo ở các các cơ sở Đoàn.
"Tinh thần trách nhiệm là gì?"

"Tinh thần trách nhiệm là gì?"

 •   04/11/2022 05:27:13 AM
 •   Đã xem: 125
"Tinh thần trách nhiệm là gì? Là khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, ta cũng đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi, đến chốn, vượt mọi khó khăn, làm cho thành công. Làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy, vv… là không có tinh thần trách nhiệm".
“Đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động phải là những người xung phong gương mẫu trong mọi mặt sản xuất, công tác, học tập, đoàn kết”

“Đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động phải là những người xung phong gương mẫu trong mọi mặt sản xuất, công tác, học tập, đoàn kết”

 •   02/11/2022 04:20:19 AM
 •   Đã xem: 74
Lời căn dặn trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong “Bài nói chuyện với cán bộ và xã viên hợp tác xã Vĩnh Thành (Nghệ An)”, Người nói ngày 10 tháng 12 năm 1961.
“Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng 2022”: Toả sáng những tấm gương đời thường, truyền cảm hứng

“Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng 2022”: Toả sáng những tấm gương đời thường, truyền cảm hứng

 •   31/10/2022 12:43:06 PM
 •   Đã xem: 79
Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ, theo dõi Chương trình “Hồ Chí Minh – Hành trình khát vọng 2022”, chúng ta xúc động, tự hào với những câu chuyện về các tấm gương điển hình tiêu biểu bằng những việc làm thiết thực đã và đang bước tiếp vẻ vang hành trình khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Chi bộ khu vực Bình Lợi làm theo gương Bác

Chi bộ khu vực Bình Lợi làm theo gương Bác

 •   30/10/2022 01:27:10 PM
 •   Đã xem: 90
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ khu vực Bình Lợi, phường Trường Lạc, quận Ô Môn phát huy tinh thần đoàn kết, thiết thực chăm lo đời sống nhân dân; đồng thời, huy động các nguồn lực đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng. Nhờ đó, nhiều tuyến giao thông được bê tông khang trang, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao.
“Chúng ta thường than phiền không đủ thời giờ để làm việc và học tập. Đó là vì chưa biết quý trọng thời giờ, sắp đặt thời giờ cho hợp lý, còn lãng phí nhiều thời giờ”

“Chúng ta thường than phiền không đủ thời giờ để làm việc và học tập. Đó là vì chưa biết quý trọng thời giờ, sắp đặt thời giờ cho hợp lý, còn lãng phí nhiều thời giờ”

 •   30/10/2022 01:23:59 PM
 •   Đã xem: 79
Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài viết “Một phút đồng hồ”, đăng trên Báo Nhân dân, số 153, ra từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 12 năm 1953.
“Đoàn kết là sức mạnh. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương”

“Đoàn kết là sức mạnh. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đoàn kết chặt chẽ xung quanh Trung ương”

 •   19/10/2022 09:43:45 PM
 •   Đã xem: 78
Đây là lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài nói chuyện tại “Hội nghị cán bộ trung, cao cấp quân đội”, tháng 11 năm 1956.
Làm theo Bác, hành động thiết thực, có lợi cho dân

Làm theo Bác, hành động thiết thực, có lợi cho dân

 •   17/10/2022 01:49:11 PM
 •   Đã xem: 88
Với phương châm làm theo Bác từ những việc làm nhỏ nhất, có lợi cho dân, Chi bộ khu vực 4, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự. Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày nâng cao.
“Bộ đội phải kính trọng dân, giúp đỡ dân. Dân phải thương yêu bộ đội, ủng hộ bộ đội. Quân và dân phải luôn luôn đoàn kết nhất trí”

“Bộ đội phải kính trọng dân, giúp đỡ dân. Dân phải thương yêu bộ đội, ủng hộ bộ đội. Quân và dân phải luôn luôn đoàn kết nhất trí”

 •   12/10/2022 03:04:00 AM
 •   Đã xem: 94
Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong thư “Gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ Đường số 4 cùng dân quân du kích và đồng bào trong miền Đường số 4”, đăng trên Báo Cứu quốc, số 1411, ra ngày 02 tháng 12 năm 1949.
Noi gương Bác, dạy và học tốt hơn

Noi gương Bác, dạy và học tốt hơn

 •   10/10/2022 03:17:09 AM
 •   Đã xem: 92
Ðảng bộ Khoa Ngoại ngữ, thuộc Ðảng bộ Trường Ðại học Cần Thơ, luôn quan tâm triển khai và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, đảng viên (ÐV), giảng viên (GV), viên chức (VC), sinh viên (SV) nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng dạy và học.
Điều kiện trừ diệt địch quân phải là điều kiện nhân hòa

Điều kiện trừ diệt địch quân phải là điều kiện nhân hòa

 •   04/10/2022 12:38:49 PM
 •   Đã xem: 96
“Điều kiện trừ diệt địch quân phải là điều kiện nhân hòa. Trong hai phe giao chiến, phe nào có đầy đủ điều kiện nhân hòa là phe ấy thắng. Chỉ phe nào vì chính nghĩa mà chiến đấu, phe ấy mới có đủ điều kiện nhân hòa”.
Vận động Nhân dân xây dựng, chỉnh trang đô thị

Vận động Nhân dân xây dựng, chỉnh trang đô thị

 •   02/10/2022 11:09:15 AM
 •   Đã xem: 99
Theo đồng chí Nguyễn Tấn Tài, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Long, phường Thới An Ðông, quận Bình Thủy, một trong những việc làm thiết thực của cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là huy động sức dân để xây dựng hạ tầng khu dân cư, hỗ trợ người dân vươn lên trong cuộc sống. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân khu vực không ngừng nâng cao.
30 9 bac

Để làm tròn nhiệm vụ cao quý của mình, văn nghệ sĩ cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân

 •   30/09/2022 04:10:34 AM
 •   Đã xem: 119
“Để làm tròn nhiệm vụ cao quý của mình, văn nghệ sĩ cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, giữ gìn thái độ khiêm tốn; phải thật sự hòa mình với quần chúng, cố gắng học tập chính trị, trau dồi nghề nghiệp; phải hết lòng giúp đỡ thanh niên, làm cho văn nghệ nước nhà ngày càng thêm trẻ thêm xuân”

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây