Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”

Thứ ba - 28/02/2023 22:07 229 0
Công tác tuyên truyền cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc, có sức lan tỏa sâu rộng, gắn với tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 2023; bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, thuyết phục, chất lượng, hiệu quả.

Đây là nội dung được nêu rõ tại Hướng dẫn số 95-HD/BTGTW ngày 21/02/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn báo chí tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”.

Ảnh minh họa.

Bên cạnh một số nội dung thông tin tuyên truyền đã được nêu trong Hướng dẫn số 93-HD/BTGTW, ngày 01/02/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam”, Hướng dẫn số 95-HD/BTGTW cũng đề cập những sự kiện trọng điểm cần tập trung tuyên truyền gồm:

- Kết quả Hội nghị Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ Xuân Quý Mão 2023 tổ chức ngày 16/02/2023 tại Văn phòng Trung ương Đảng.

- Hội thảo khoa học cấp quốc gia kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) với chủ đề “Văn hóa Việt Nam - Cội nguồn và động lực phát triển” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan tổ chức, dự kiến vào lúc 8h00’, ngày 27/02/2023.

- Chương trình nghệ thuật đặc biệt Chào mừng kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 -2023) với chủ đề “Văn hóa - Hội tụ - Bản sắc và Phát triển” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức, dự kiến vào lúc 19h30’, ngày 28/02/2023.

- Xây dựng và phát sóng phim tài liệu; tổ chức tuần phim kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Đài Truyền hình Việt Nam, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức thực hiện trong tháng 02/2023.

- Hội nghị sơ kết triển khai chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021 do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan liên quan thực hiện trong năm 2023.

- Các chương trình diễn đàn, tọa đàm trao đổi, chương trình văn hóa, nghệ thuật về chủ đề 80 năm “Đề cương về văn hóa Việt Nam” (1943 - 2023) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện từ tháng 01/2023 đến tháng 03/2023.

- Tọa đàm (hội thảo) với chủ đề: “Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam” do Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam tổ chức, dự kiến trong tháng 03/2023.

- Tọa đàm (hội thảo) với chủ đề: “Từ Đề cương về văn hóa Việt Nam đến lý luận văn nghệ Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập” do Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức, dự kiến trong tháng 03/2023.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhà báo Việt Nam căn cứ tình hình thực tế hướng dẫn, chỉ đạo, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thông cả nước về ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn to lớn, lâu bền của Đề cương và kết quả thực hiện các chủ trương, quan điểm của Đảng, đặc biệt là quan điểm của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh của con người Việt Nam và Bài phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, ngày 24/11/2021; đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan chủ động, tăng cường cung cấp, định hướng các thông tin qua giao ban báo chí và các hình thức khác; yêu cầu các cơ quan chủ quản đôn đốc, giám sát, kiểm tra các cơ quan báo chí thuộc phạm vi quản lý triển khai công tác thông tin, tuyên truyền; chú ý đánh giá, rút kinh nghiệm về việc triển khai thông tin, tuyên truyền chủ đề này.

Việc thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam” là một sự kiện sinh hoạt lớn, rất quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc và là nội dung luôn được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là lực lượng các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà quản lý văn hóa và đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ quan tâm. Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí căn cứ Hướng dẫn nghiêm túc thực hiện, xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo đảm thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu đề ra.

Theo https://baocaovien.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây