Triển khai các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Thứ ba - 25/10/2022 10:45 165 0
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 188/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
25 10 tt
Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an thành phố Cần Thơ tuyên truyền Luật giao thông đường thủy nội địa cho các chủ bến đò, bến phà, học sinh trên địa bàn. Ảnh: Ngọc Hậu.

Với mục đích nhằm thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng 10 năm Ngày Pháp luật Việt Nam, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, ban ngành, đoàn thể và Nhân dân. Thông qua các hoạt động tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam góp phần thiết thực đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến mọi tầng lớp Nhân dân.

Theo đó, chủ đề tuyên truyền là: Ngành Tư pháp đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả, toàn diện các lĩnh vực công tác; gắn kết chặt chẽ giữa xây dựng pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; góp phần xây dụng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền như:

- Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

- Tăng cường truyền thông chính sách pháp luật, góp phần tạo đồng thuận xã hội và đưa pháp luật vào cuộc sống.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp trách nhiệm, sáng tạo, thực hiện hiệu quả công vụ.

- Chủ động tìm hiểu, gương mẫu tuân theo Hiến pháp và pháp luật là trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp.

- Hiểu biết và chấp hành pháp luật là bảo vệ chính mình và cộng đồng, vì một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

- Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp tích cực tham gia hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Tích cực cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí tuân theo pháp luật, góp phần giải phóng nguồn lực, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.

- Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

- Ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật là góp phần thực hiện mục tiêu kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, kế hoạch đề ra nội dung các hoạt động như: tổ chức quán triệt, phổ biến và chỉ đạo thực hiện nội dung kế hoạch thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam. Truyền thông về Ngày Pháp luật Việt Nam: tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; Cổng thông tin điện tử của sở, ngành, đoàn thể, địa phương. Tổ chức Cuộc thi viết về “Gương người tốt, việc tốt” góp phần lan tỏa những hành động nghĩa cử cao đẹp, những tấm gương điển hình. Tập huấn, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật cho Báo cáo viên pháp luật cấp thành phố, cấp huyện và Tuyên truyền viên cấp xã; công chức Tư pháp cấp huyện, cấp xã...

Thời gian hưởng ứng: Tháng cao điểm thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tập trung vào tháng 10 và tháng 11 năm 2022.
  Lê Phương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây