Đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng thực chất, hiệu quả, thiết thực

Thứ ba - 23/05/2023 14:01 186 0
Ngày 23/5, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Kết luận số 01-KL/TW). Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố cùng Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN thành phố, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố,... tham dự.
1 1
Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá qua 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW việc học tập, làm theo Bác trong toàn Đảng bộ thành phố ngày càng đi vào thực chất, dần trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, lan tỏa tích cực đến các tầng lớp Nhân dân; đặc biệt là có sự chuyển biến rõ nét từ “học tập” sang “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ thành phố. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ hằng năm trong toàn Đảng bộ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, với mục tiêu tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thường xuyên và liên tục, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến cho sự phát triển của thành phố.
 
1 2
Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp ủy đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị  quán triệt thực hiện, kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong xã hội; thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”…; lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025; gắn kết chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
1 3
Đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố và đồng chí  Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác triển khai, tuyên truyền về học tập và làm theo Bác được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng, Internet, mạng xã hội. Qua thực hiện phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác cũng đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, được ghi nhận, tôn vinh và nhân rộng. Nhiều tấm gương tiêu biểu có sức lan tỏa rộng ngoài xã hội đã có sự tác động rất lớn, thúc đẩy việc học tập và làm theo Bác chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Đây là những minh chứng sinh động cho những nỗ lực của Đảng bộ thành phố, của cán bộ, đảng viên trong triển khai và thực hiện Kết luận số 01-KL/TW.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các tham luận về việc tổ chức triển khai; kinh nghiệm, cách làm hay hiệu quả, công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Kết luận 01-KL/TW của các địa phương, đơn vị…
 
1 4
Đồng chí Dương Tấn Hiển, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao Bằng khen của UBND thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Văn Hiểu đề nghị các quận ủy, huyện ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy, bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; kịp thời phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị; đưa việc “học tập”, “làm theo” Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, nền nếp ở chi bộ, đảng bộ, gắn với thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, quan tâm đổi mới nội dung và phương thức hoạt động tuyên truyền, thông tin, truyền thông về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trực quan, phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng cụ thể; tăng cường ứng dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các giá trị nhân văn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, sát với thực tiễn cuộc sống.
 
1 5
Đồng chí Nguyễn Tòng Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy và đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen của UBND thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu nhắc nhở việc phát huy đầy đủ vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trọng tâm là thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 21-KL/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên..., đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động và việc làm cụ thể, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cũng đề nghị chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, làm lướt hoặc thiếu quan tâm, hình thức; từ đó, đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng trở nên thực chất, đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, nâng cao đời sống Nhân dân.

Tại hội nghị, Đảng bộ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 31 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được UBND thành phố Cần Thơ tặng Bằng khen.
 
1 6
Lãnh đạo thành phố chụp hình lưu niệm với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 Tin, ảnh: Phong Dinh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây