Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ thực hiện tốt chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”

Thứ ba - 20/12/2022 11:50 190 0
Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 10/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về tổ chức học tập và triển khai chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”. Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ quyết tâm thực hiện tốt chuyên đề năm 2022 đưa Đảng bộ và Trường hoàn thành nhiệm vụ được giao.
20 12 cd
Giảng viên Khoa Nông nghiệp tham gia Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm thành phố Cần Thơ lần thứ VII, năm 2022 với Mô hình “Hệ thống chưng cất tinh dầu hoàn lưu”, đạt giải Nhì Hội thi.

Thời gian qua, toàn thể Đảng bộ, viên chức và người lao động (VC&NLĐ) trường đã thực hiện tốt “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo”. Theo đó, các chi bộ báo cáo sinh hoạt chuyên đề quý I “Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ 4.0 và thực hiện số hóa trong công tác, học tập của tập thể, cá nhân tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ”; chuyên đề quý II “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”. Tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2022 của Thành ủy “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”; hướng dẫn viết cam kết thực hiện. Giám sát thường xuyên việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chủ đề năm của BCH Trung ương Đảng, của Thành ủy và của Đảng bộ trường; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; chuyên đề “Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và “Quy định về chất vấn và trả lời chất vấn” của Đảng ủy trường. Thực hiện mô hình  KOSEN-5S3, Ứng dụng 4.0; vệ sinh môi trường, chống rác thải nhựa; thực hiện chủ trương 5 phút Vì môi trường (cuối mỗi buổi học giáo viên đứng lớp nhắc nhở học sinh sinh viên (HSSV) lau bảng, tắt điện, nhặt rác xung quanh chỗ ngồi, trong lớp học bỏ rác đúng nơi quy định); tổ chức thành công Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm thành phố Cần Thơ lần thứ VII năm 2022 thể hiện sự sáng tạo, đổi mới trong giáo dục. Chất lượng đội ngũ đảng viên, VC&NLĐ trường về kiến thức, trình độ chuyên môn và kỹ năng đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đội ngũ đảng viên, VC&NLĐ tham gia công tác quản lý, lãnh đạo đơn vị phát huy tốt vai trò và khả năng của mình. Đa phần đảng viên, VC&NLĐ trường đều có tinh thần trách nhiệm trong công việc, giữ vững đạo đức, phẩm chất cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và chấp hành sự phân công của tổ chức, không ngừng nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, góp phần quan trọng vào sự phát triển của nhà trường. Hằng năm, nhiều sáng kiến, đổi mới phương thức lãnh đạo, làm việc và giảng dạy được công nhận thể hiện sự năng động sáng tạo trước tình hình đổi mới.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một bộ phận nhỏ đảng viên, VC&NLĐ chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm, còn một số hạn chế như: đôi lúc chưa thể hiện tính gương mẫu, đi đầu trong công tác, trong phong trào, chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng tập thể đơn vị, chưa thực sự năng động, sáng tạo đột phá và đổi mới phương pháp làm việc và giảng dạy.

Từ những thực trạng trên, đảng viên, VC&NLĐ trường từng bước hoàn thiện, phấn đấu nhầm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 với những giải pháp như sau:

Một là, kiên định lập trường giai cấp, bản lĩnh chí nh trị và đề cao tinh thần, trách nhiệm đối với công việc. đảng viên, VC&NLĐ trường phải kiên định lập trường cách mạng của giai cấp công nhân, trung thành với lý tưởng cộng sản, đấu tranh bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Hai là, nêu cao tinh thần cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Phải liêm khiết, gương mẫu trong công tác, ứng xử, hoạt động, có thái độ chính trực, có chính kiến, bản lĩnh trong công việc; khi giải quyết công việc phải có trách nhiệm với phụ huynh, HSSV, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc, những kiến nghị chính đáng và khiếu nại, tố cáo của HSSV, phụ huynh theo đúng pháp luật và quy định của trường.

Ba là, nêu cao tính chủ động, sáng tạo trước công việc được giao. Khi thực hiện nhiệm vụ, công việc phải có chương trình, kế hoạch cụ thể, không để chậm trễ gây tồn đọng, ách tắc; không để cấp trên hoặc lãnh đạo phải nhắc nhở, không để đồng nghiệp phải chờ đợi sự phối hợp, không để HSSV phàn nàn, góp ý phê bình về ý thức và tinh thần trách nhiệm.
Bốn là, tích cực học tập nâng cao trình độ, kiến thức, năng lực toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng viên, VC&NLĐ chỉ có thể khẳng định vai trò và uy tín của mình đối với HSSV, đồng nghiệp bằng chính trí tuệ, sự hiểu biết và năng lực thực hiện nhiệm vụ.

Năm là có tinh thần, trách nhiệm và tâm huyết phục vụ Nhân dân. Đảng viên, VC&NLĐ phải luôn thực hiện tốt việc tự phê bình trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, có tinh thần cầu thị, tiếp thu ý kiến đóng góp phê bình của đồng nghiệp đối với công việc mình được giao; phải chủ động nêu cao ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên rà xét, kiểm tra tiến độ các công việc mình đảm nhiệm, để có biện pháp triển khai tốt các nhiệm vụ, công việc, phần việc được giao. Khi mắc phải thiếu sót, khuyết điểm phải tự giác nhận trách nhiệm cá nhân, xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp sửa chữa, khắc phục và phấn đấu vươn lên; không nên tranh công, đổ lỗi cho khách quan hoặc đổ trách nhiệm cho người khác. Phải khiêm tốn, thực sự cầu thị, sẵn sàng lắng nghe, không tự mãn, không ngủ vùi với những kết quả đạt được.

Mỗi đảng viên, VC&NLĐ hãy phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo của mình, tự vượt qua những khó khăn, thách thức, nhất là những tác động của cơ chế thị trường, xây dựng niềm tin, sự tâm huyết với nghề, yêu nghề, gắn bó với nghề. Từ đó hoàn thành công việc với chất lượng và hiệu quả cao, góp phần phát triển toàn diện nhà trường, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị Đảng và Trường giao trong năm 2022 và những năm tiếp theo.
   Lâm Khánh Linh
-------------------
[1] Tài liệu học tập chuyên đề năm 2014, tr.16, 17.
2[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, 1995, t.6, tr.346.
3 KOSEN-5S là mô hình của dự án JICA (Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản - The Japan International Cooperation Agency), nhằm mục tiêu cao nhất là đào tạo kỹ sư thực hành chất lượng cao. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ đã và đang áp dụng mô hình này một cách hiệu quả trong hoạt động của trường. 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây