Ra mắt cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới, phát triển đất nước”

Thứ ba - 24/10/2023 04:31 206 0
Cuốn sách của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng giúp cho bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu sâu sắc hơn về nền tảng tư tưởng của Đảng, lịch sử, truyền thống cách mạng, những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.
Cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới, phát triển đất nước”.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa xuất bản cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đổi mới, phát triển đất nước” của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Cuốn được hình thành trên cơ sở tập hợp các bài phát biểu, bài viết của GS.TS Nguyễn Xuân Thắng tại các hội thảo khoa học, lễ kỷ niệm... từ năm 2021 đến nay, nhiều bài trong đó đã được công bố trong các sách, báo, tạp chí.

Nội dung cuốn sách được kết cấu thành ba phần: Nâng tầm tư duy lý luận, vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng; Phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường dân tộc; Khát vọng phát triển Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Cuốn sách nhằm cung cấp cho bạn đọc có thêm tài liệu nghiên cứu, tìm hiểu sâu sắc hơn về nền tảng tư tưởng của Đảng, lịch sử, truyền thống cách mạng, những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước.

Đây cũng là tài liệu quý, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, giúp các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đảng viên quán triệt sâu sắc hơn nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng ta, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những vấn đề lý luận và thực tiễn gần 40 năm đổi mới; giáo dục truyền thống yêu nước và đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Theo https://baocaovien.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây