Triển khai Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI

Thứ sáu - 27/10/2023 05:19 258 0
Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 231-KH/TU về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư khóa XI “Về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.
Với mục đích nhằm đánh giá đúng thực trạng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW, Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội và Công văn số 137-CV/TU ngày 15/3/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 100-KL/TW; đồng thời, đề ra nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong thời gian tới. Để góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp và cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trong tình hình mới. Thông qua việc tổng kết, góp phần tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, đáp ứng yêu cầu công tác tư tưởng trong tình hình mới.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu việc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW phải được tiến hành nghiêm túc, thực chất, đảm bảo theo kế hoạch đề ra; nội dung chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ, đánh giá đúng thực tế, khách quan, kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm.  

Đồng thời, yêu cầu đánh giá khách quan, toàn diện kết quả 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương, tập trung vào một số nội dung sau:

Một là, tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kết luận số 100-KL/TW và Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW.  

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết Kết luận số 100-KL/TW. 

- Kết quả 10 năm triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW: đánh giá toàn diện kết quả đạt được trên tất cả các nội dung được nêu trong Kết luận số 100-KL/TW; nêu rõ những hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW; nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan đối với những hạn chế, tồn tại.

Hai là, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 100-KL/TW và Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW.

Ba là, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Kết luận số 100-KL/TW và Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW.

Bốn là, bài học kinh nghiệm.

Năm là, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp.

Sáu là, đề xuất, kiến nghị nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, xử lý những bất cập, điểm nghẽn trong công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội. 
 
            Lê Phương
File đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây