Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị hè năm 2023

Chủ nhật - 02/07/2023 23:49 332 0
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 107-HD/BTGTW về bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị hè năm 2023 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên.
Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan việc bồi dưỡng, tập huấn hè được thiết thực, phù hợp với các đối tượng, cập nhật được các thông tin, kiến thức mới, phục vụ cho công tác quản lý và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo. Việc bồi dưỡng, tập huấn lý luận chính trị hè cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân phải theo tinh thần đổi mới, đúng đối tượng, đúng chuyên môn giảng dạy.
Nội dung tập huấn:

Thứ nhất, nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, kết quả Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XIII.

Thứ hai, tiếp tục học tập chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2023 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Thứ ba, đánh giá của Ban Chấp hành Trung Đảng khóa XIII tại Hội nghị lần thứ bảy (Hội nghị giữa nhiệm kỳ) về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Thứ tư, tình hình thế giới và trong nước nổi bật 6 tháng đầu năm 2023. Những vấn đề chuyên môn, nghiệp vụ từ thực hiên giải dạy chương trình, giáo trình các môn lý luận chính trị, môn giáo dục chính trị biên soạn mới thực hiện Kết luận 94-KL/TW.

Thứ năm, những vấn đề kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động cỉa đảng bộ địa phương.

Bênh cạnh đó, việc sinh hoạt chính trị đầu khóa của sinh viên, học sinh các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp bổ sung các vấn đề liên quan đến thanh thiếu niên để xây dựng nội dung sinh hoạt đầu khóa gắn việc học tập với các hoạt động của Đoàn trường và nội dung các cuộc vận động do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát động.
 Thái Hàn
File đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây