Hướng dẫn tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Chủ nhật - 18/06/2023 21:21 236 0
Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 106-HD/BTGTW về tăng cường tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (giảm nghèo về thông tin).
Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, khơi dậy ý chí chủ động, nỗ lực vươn lên của người nghèo, tiếp cận và sử dụng có hiệu quả chính sách và nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, của cộng đồng để thoát nghèo, đồng thời huy động các nguồn lực trong xã hội chung tay hỗ trợ, chia sẽ với những hộ nghèo, người dân sinh sống trên địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa,…

Nội dung truyền truyền:

Thứ nhất, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về mục tiêu giảm nghèo bền vững: Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 23/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030, Nghị quyết số 160/NQ-CP ngày 22/12/2021, Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Chính phủ về  phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giảm nghèo bền vững đến năm 2030.

Thứ hai, làm rõ những thành tựu nổi bật, kết quả trong công tác giảm nghèo bền vững như: các chương trình, chính sách, cơ chế, pháp luật về giảm nghèo được Chính phủ ban hành, triển khai thực hiện đồng bộ từ Trung ương xuống địa phương tạo sự thống nhất trong hành động, sự đồng thuận trong xã hội. Đặc biệt, nhận thức của người nghèo, hộ nghèo đã dần thay đổi, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của cộng đồng và Nhà nước.

Thứ ba, thông tin những vấn đề thời sự trong nước và quốc tế, kiến thức khoa học – kỹ thuật phục vụ đời sống dân sinh, nhất là những kiến thức giúp người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi mô hình kinh tế.

Thứ tư, tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”, mô hình, sáng kiến giảm nghèo hiệu quả, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giảm nghèo, những tấm gương vượt khó vươn lên thoát nghèo.

Thứ năm, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chia rẻ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bênh cạnh đó, các cơ quan thông tấn, báo chí thành phố tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp, đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử, zalo, facebook, mạng xã hội,…thông qua lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp, hệ thống loa phát thanh cơ sở và các ấn phẩm tuyên truyền.
 Thái Hàn
File đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây