Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Vĩnh Thạnh: Lan tỏa thông tin tích cực, chính thống

Vĩnh Thạnh: Lan tỏa thông tin tích cực, chính thống

 •   17/08/2023 04:18:39 AM
 •   Đã xem: 75
Huyện Vĩnh Thạnh đã lập các nhóm Mocha35, lập fanpage “Vĩnh Thạnh ngày mới”, fanpage “Vĩnh Thạnh FM 89.2MHz” - tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh. Các ngành, tổ chức chính trị - xã hội huyện và cơ sở, cơ quan, đơn vị lập 113 trang Facebook, web, cổng thông tin điện tử.
Phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   15/08/2023 05:10:23 AM
 •   Đã xem: 245
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vừa là nhiệm vụ thường xuyên, vừa là yêu cầu cấp bách, đòi hỏi tinh thần trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Nêu cao vai trò tiền phong, xung kích của tuổi trẻ, thanh niên Việt Nam đã và đang tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều giải pháp sáng tạo, đồng bộ, hiệu quả.
Phê phán luận điệu “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “quyền con người là phi giai cấp”

Phê phán luận điệu “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “quyền con người là phi giai cấp”

 •   15/08/2023 04:55:06 AM
 •   Đã xem: 97
Quyền con người là các đặc quyền tự nhiên, bắt nguồn từ phẩm giá vốn có của tất cả mọi người, được ghi nhận, bảo đảm bằng pháp luật quốc gia và quốc tế. Thực chất, không có quốc gia nào trên thế giới chấp nhận “nhân quyền cao hơn chủ quyền” và trong từng quốc gia luôn có giai cấp đóng vai trò trung tâm. Thế nên, những ai cổ xúy cho quan điểm “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “quyền con người là phi giai cấp” là hoàn toàn sai trái, cần phải bác bỏ.
BAI SUU TẦM NGÀY 14 8 2023

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trước sự chống phá của các thế lực thù địch

 •   13/08/2023 09:44:41 PM
 •   Đã xem: 179
Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong 93 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
000BD

Đối ngoại quốc phòng nhằm mục tiêu vì hòa bình, hợp tác và phát triển

 •   08/08/2023 11:45:16 PM
 •   Đã xem: 139
Giúp dư luận trong và ngoài nước hiểu rõ bản chất, mục đích của công tác đối ngoại quốc phòng, nhất là trong tình hình quốc tế phức tạp hiện nay, là cách để chúng ta phản bác lại các quan điểm sai lệch hoặc cố tình "bóp méo" đường lối, chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước cũng như chính sách quốc phòng của Việt Nam.
000BD

Hiểu đúng bản chất quyền lực tối thượng ở Việt Nam là phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc

 •   08/08/2023 11:42:54 PM
 •   Đã xem: 81
Gần 80 năm qua, kể từ ngày lập quốc theo chế độ mới đến nay, việc thực thi quyền lực nhà nước của chúng ta ngày càng đúng đắn, tốt đẹp hơn, vì sự tối thượng là phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc. Do đó, nếu “nhà dân chủ” nào không hiểu bản chất vấn đề, cố ý đánh đồng giữa hiện tượng và bản chất, đánh tráo khái niệm giữa sự tha hóa quyền lực của một bộ phận cán bộ với mục tiêu, bản chất thực thi quyền lực tối cao thuộc về nhân dân của Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, là điều đáng phải phê phán.
Quân đội nhân dân Việt Nam - Lực lượng tiên phong, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quân đội nhân dân Việt Nam - Lực lượng tiên phong, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   08/08/2023 11:40:43 PM
 •   Đã xem: 144
Gìn giữ và phát triển tư tưởng của Đảng trong Quân đội chính là bảo vệ tính khoa học, cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam - những hệ giá trị để xác lập hệ tư tưởng chính trị, định hướng cho mục tiêu, lý tưởng phụng sự Tổ quốc, Nhân dân của Quân đội. Hiện nay, trước sự chống phá của các thế lực thù địch với thủ đoạn “phi chính trị hóa” Quân đội, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong Quân đội là yêu cầu cấp thiết và là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ.
Nhân danh hoạt động vì xã hội để vi phạm pháp luật: "Chiếc áo không làm nên thầy tu"

Nhân danh hoạt động vì xã hội để vi phạm pháp luật: "Chiếc áo không làm nên thầy tu"

 •   03/08/2023 04:30:35 AM
 •   Đã xem: 90
Những năm qua, các tổ chức, hội, nhóm xã hội đã có nhiều đóng góp vào việc giải quyết bài toán hài hòa tăng trưởng kinh tế với phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, hỗ trợ các nhóm yếu thế tại nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, đã xuất hiện tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình, phương thức hoạt động này cũng như những kẽ hở của luật pháp trong công tác giám sát, quản lý các tổ chức, hội, nhóm để trục lợi, thực hiện mưu đồ cá nhân cũng như chống phá đất nước.
IMG 1988

Không thể xuyên tạc nhiệm vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương

 •   31/07/2023 03:15:28 AM
 •   Đã xem: 80
Việc xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đi đến đòi xóa bỏ chủ nghĩa xã hội để đi theo con đường tư bản chủ nghĩa là điều mà các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, phản động thường xuyên muốn làm; đã và đang tiếp tục tiến hành.
2(44)

Kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội theo tinh thần cuốn sách của Tổng Bí thư

 •   26/07/2023 11:04:12 PM
 •   Đã xem: 150
Quan điểm chỉ đạo về đấu tranh với âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội được Tổng Bí thư nhắc đến nhiều lần trong các bài viết như “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi và sự trưởng thành, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam”, “75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng”, “Nắm vững thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”… Trong các bài viết, Tổng Bí thư cũng đưa ra các giải pháp để kiên quyết đấu tranh, làm thất bại âm mưu “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch.
Bóc mẽ chiêu thức bôi đen hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ nhằm mưu đồ “phi đảng hóa” Quân đội

Bóc mẽ chiêu thức bôi đen hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ nhằm mưu đồ “phi đảng hóa” Quân đội

 •   24/07/2023 12:27:50 PM
 •   Đã xem: 272
Thời gian gần đây, lợi dụng một số quân nhân cấp tá, cấp tướng bị xử lý hình sự do vi phạm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, các thế lực thù địch, phản động ra sức rêu rao, vu cáo "Quân đội ta đã thoái hóa, biến chất...". Từ đó, chúng ra sức tuyên truyền rằng, “không cần phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vì vô nghĩa”.
Trao Giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng TP Cần Thơ lần thứ I năm 2023

Trao Giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng TP Cần Thơ lần thứ I năm 2023

 •   19/07/2023 03:20:34 AM
 •   Đã xem: 3491
Ngày 19/7/2023, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Cần Thơ tổ chức lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, TP Cần Thơ lần thứ I năm 2023 (gọi tắt là Cuộc thi).
Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam

Đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam

 •   18/07/2023 06:44:01 AM
 •   Đã xem: 375
Mặc dù ý nghĩa, vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam là vô cùng quan trọng và không thể phủ nhận, song với âm mưu đòi “phi chính trị hóa” quân đội, phá hoại chủ trương xây dựng cũng như sự lãnh đạo của Đảng ta đối với quân đội, tiến tới phá hoại sự ổn định chính trị - xã hội và cuối cùng là xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các thế lực chống đối, thù địch vẫn không ngừng sử dụng các thủ đoạn, chiêu trò để xuyên tạc, chống phá, nhất là về vai trò của công tác chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam.
Khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW

Khen thưởng nhiều tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW

 •   17/07/2023 05:44:47 AM
 •   Đã xem: 171
Huyện ủy Vĩnh Thạnh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết số 35-NQ/TW).
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trước sự chống phá của các thế lực thù địch

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trước sự chống phá của các thế lực thù địch

 •   11/07/2023 04:22:14 AM
 •   Đã xem: 98
Thực tiễn lãnh đạo cách mạng Việt Nam trong 93 năm qua đã chứng tỏ, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
ĐN

Nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước

 •   05/07/2023 06:40:10 AM
 •   Đã xem: 98
Ngay từ những ngày thành lập, Đảng ta đã xác định chính sách dân tộc có vai trò và vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, là một yếu tố mang tính quyết định góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Không để đứt gãy tinh thần “xây” và “chống”

Không để đứt gãy tinh thần “xây” và “chống”

 •   30/06/2023 05:24:47 AM
 •   Đã xem: 96
Các cơ quan, đơn vị, địa phương vừa tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Một trong những bài học kinh nghiệm được rút ra là phải tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh, làm sâu sắc thêm tinh thần, nhiệt huyết “xây” và “chống”...
Làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc

Làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc

 •   30/06/2023 05:21:40 AM
 •   Đã xem: 214
Một trong những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động là lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động, lôi kéo tín đồ và người dân gây mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo cớ cho hành động can thiệp từ bên ngoài, hòng thực hiện âm mưu chống phá Việt Nam.
Đòi đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam - luận điệu sai lầm, lạc lõng - Bài 2: Không có lực lượng nào đủ sức thay thế sứ mệnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Đòi đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam - luận điệu sai lầm, lạc lõng - Bài 2: Không có lực lượng nào đủ sức thay thế sứ mệnh lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

 •   27/06/2023 10:49:32 PM
 •   Đã xem: 189
Trong bối cảnh mới hiện nay, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ vai trò duy nhất lãnh đạo, thực hiện đa nguyên, đa đảng, tất yếu đất nước sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, phân tán, mất ổn định do sự đấu đá, tranh giành quyền lực giữa các đảng phái, nhóm lợi ích.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây