Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

Thứ ba - 06/06/2023 01:27 84 0
Ngày 05/6/2023, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 25-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.
Để Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 (Kỳ thi) được tổ chức chu đáo, chặt chẽ, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc v các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, Bộ Giáo dục v Đ o tạo và của thành phố về công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, trọng tâm l Chỉ thị số 17/CT-TTg ng y 29/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông v tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023, đảm bảo Kỳ thi được tổ chức chu đáo, chặt chẽ, đúng quy định.

Thứ hai, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân th nh phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, triển khai và chịu trách nhiệm to n diện về Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

Trong đó, chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ Kỳ thi; thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; quan tâm vận động, hỗ trợ các thí sinh, nhất l thí sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, thí sinh khuyết tật…; đ ng thời, có phương án xử lý kịp thời, hiệu quả đối với những trường hợp bất ngờ, đột xuất liên quan đến thí sinh cũng như công tác tổ chức thi để Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả. Huy động sự tham gia tích cực của các lực lượng có liên quan, đảm bảo thực hiện tốt công tác hậu cần, phục vụ Kỳ thi; triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy nổ, thiên tai; tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế, quy định trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Kịp thời nắm bắt thông tin, những điểm mới trong các quy định, quy chế liên quan đến Kỳ thi; tập trung thực hiện tốt công tác tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia; nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật khi làm nhiệm vụ; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất l người đứng đầu địa phương, đơn vị trong công tác chỉ đạo, tổ chức các khâu như: đăng ký dự thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi (nếu có) và xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông… Đ ng thời, tăng cường chỉ đạo tổ chức ôn tập cho học sinh, đảm bảo trang bị đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết để tham gia Kỳ thi đạt kết quả cao nhất.

Thứ ba, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Báo Cần Thơ, Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về Kỳ thi, đảm bảo chính xác, kịp thời, góp phần tạo sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân đối với công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 của thành phố. Chú trọng phối hợp giải đáp kịp thời, đầy đủ những thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi; tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa, tránh xảy ra tiêu cực, gian lận trong Kỳ thi; tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội và chủ động đấu tranh, phản bác với các luận điệu sai trái, xuyên tạc, âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, làm ảnh hưởng đến Kỳ thi. Đồng thời, chủ động phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023; đồng thời, nắm bắt thông tin, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Thành ủy.

Thứ tư, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, góp phần chỉ đạo tổ chức thành công Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn thành phố.
Ngô Phương Văn
File đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây