Thốt Nốt: Tổ chức Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2024

Thứ tư - 17/01/2024 01:36 65 0
Sáng 17/01/2024, Trung tâm Chính trị quận Thốt Nốt khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2024. Tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Hiệp – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thốt Nốt; đồng chí Phạm Văn Tâm - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận và hơn 80 học viên.
17 1 tn
Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiệp – Phó Bí thư thường trực Quận ủy phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiệp – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy nêu lên ý nghĩa và tầm quan trọng của lớp bồi dưỡng là nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nắm vững những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và về nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó mỗi đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Để lớp học đạt được mục đích, yêu cầu, nội dung đề ra, đồng chí Nguyễn Ngọc Hiệp – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đề nghị: Đối với cấp ủy đảng cơ sở, phải quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên được cử đi học hoàn thành tốt nhiệm vụ (làm tốt công tác tư tưởng, sắp xếp công việc cơ quan, hỗ trợ kinh phí học tập…); đồng thời, phối hợp tốt với Trung tâm Chính trị quận trong công tác tổ chức, quản lý việc học tập và rèn luyện của học viên, trên cơ sở đó có nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, đảng viên đơn vị mình.

Đối với Trung tâm Chính trị quận, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, tài liệu học tập, kinh phí cho lớp học, phân công giảng viên, báo cáo viên giảng dạy đúng qui định chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng thời, giảng viên phải đầu tư, nghiên cứu, nắm bắt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương để vận dụng phù hợp vào bài giảng; sử dụng đồng bộ các phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo sự phấn khởi cho người học, giúp học viên nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề đặt ra từ lý luận và thực tiễn. Các đồng chí giảng viên nghiên cứu, soạn bài giảng có chất lượng để truyền đạt cho học viên những nội dung trọng tâm, cơ bản đảm bảo nội dung của chương trình.
 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Quận ủy yêu cầu các đồng chí học viên phải xác định được mục đích của việc học tập lý luận chính trị lần này, học để áp dụng vào công việc; học tập lý luận chính trị là để xử trí mọi việc, đối với mọi người và bản thân mình. Do đó, phải có tinh thần thái độ học tập đúng đắn, nghiêm túc, dành thời gian tự nghiên cứu tài liệu học tập trước khi lên lớp, tích cực thảo luận tại lớp, cùng với giảng viên làm rõ và đi đến nhận thức chung những vấn đề về lý luận và thực tiễn. Chấp hành tốt nội quy, quy chế học tập và rèn luyện của Trung tâm Chính trị quận; xây dựng tập thể lớp đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, tích cực rèn luyện và phấn đấu đạt kết quả tốt nhất ở cuối khóa học.

Theo kế hoạch, Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I năm 2024 sẽ diễn ra trong 8 ngày (từ ngày 17 đến ngày 26/01/2024), các học viên sẽ được học tập các chuyên đề: Chủ nghĩ Mác – Lênin  và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam;…
Tin, ảnh: Thảo Tâm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây