Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo việc Hưởng ứng Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam diễn ra từ ngày 01/8 đến ngày 31/8/2023

Thứ hai - 15/05/2023 02:48 187 0
Để triền khai hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023, ngày 15/5/2023, Ban Thường vụ Thành ủy phát hành Công văn số 156-CV/TU chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
15 5 bdvtw
Ban Dân vận Trung ương kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh minh họa: PV.

Thứ nhất, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam” và Công văn số 174-CV/TU ngày 02/6/2021 của Ban hường vụ Thành ủy “Về tiếp tục thực hiện Ch thị số 43-CT/TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư”, nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Thứ hai, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023 (từ ngày 01/8 đến ngày 31/8/2023) đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa của các hoạt động hưởng ứng háng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023, kêu gọi sự đoàn kết, cùng chung tay đóng góp để khắc phục hậu quả chất độc hóa học và hỗ trợ, giúp đỡ, đảm bảo chăm lo đầy đủ, kịp thời cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

Thứ ba, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan tích cực phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố tổ chức tri ể khai Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023; vận động nguồn lực cùng sẻ chia, cùng chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, đảm bảo các hoạt động được tổ chức thiết thực, hiệu quả, phù hợp và có sức lan tỏa cao.

Thứ tư, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, hỗ trợ, phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố trong vận động nguồn lực xã hội, tổ chức các hoạt động thiết thực chăm sóc, giúp đỡ những nạn nhân và gia đình những nạn nhân khó khăn; đồng thời, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia nhắn tin từ thiện “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam”.

Thứ năm, Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023; phối hợp với các cơ quan báo, đài địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan tri n khai phát động, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp nhằm tích cực hưởng ứng Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023.

Thứ sáu, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thành phố, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác khắc phục hậu quả chất độc da cam; tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố tham gia hưởng ứng Tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2023.

Thứ bảy, Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện…
Ngô Phương Văn
File đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây