Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức

Thứ ba - 16/05/2023 13:11 166 0
Nhằm chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các địa phương, đơn vị, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Công văn số 1680/UBND-NC ngày 15/5/2023 về việc tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.
Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và Công điện số 280/CĐ-TTG ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các bộ, cơ quan, địa phương đến từng cán bộ, công chức, viên chức, kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám làm, không dám tham mưu, đề xuất, không dám chịu trách nhiệm trong cơ quan, đơn vị, rút ngắn thời gian xử lý công việc và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác.

Bên cạnh đó, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, hiệu quả chức trách, nhiệm vụ được giao.
Thái Hàn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây