Nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, quản lý chặt chẽ công tác kế toán và quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự trên địa bàn thành phố

Thứ hai - 05/06/2023 11:13 296 0
Nhằm kịp thời khắc phục những hạn chế, nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự. Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Công văn số 774-CV/TU về việc nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, quản lý chặt chẽ công tác kế toán và quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện một số nội dung sau.

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi hành án dân sự, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi hành án dân sự”, gắn với thực hiện nghiêm túc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan chức năng Trung ương, nhất là các kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. 
Thứ hai, đẩy mạnh triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những yếu kém, thiếu sót, cương quyết chuyển cơ quan chức năng xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý hình sự (nếu có).       

Thứ ba, Cục Thi hành án dân sự thành phố: Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp có thẩm quyền triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động thi hành án dân sự. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy Cơ quan thi hành án dân sự các cấp, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, chấp hành viên. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác thi hành án dân sự. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát chuyên đề về công tác kế toán thi hành án và quản lý kho vật chứng, tài sản tạm giữ trong thi hành án, không để xảy ra việc lợi dụng kẻ hở của pháp luật để chiếm đoạt tiền, tài sản của Nhà nước, Nhân dân.

Thứ tư, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên trong công tác kiểm sát thi hành án dân sự, việc kiểm sát thi hành án dân sự phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật.
Thứ năm, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ, việc có điều kiện thi hành, hạn chế thấp nhất án tồn đọng kéo dài, chú trọng nâng cao tỷ lệ thi hành, thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong vụ án hình sự, đặc biệt là các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực (nếu có).
 
Thứ sáu, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát công tác thi hành án dân sự, việc chấp hành pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của chấp hành viên, cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự, kịp thời thông tin đến cơ quan chức năng những vụ việc dư luận quan tâm, phản ánh liên quan đến công tác thi hành án,...
Thái Hàn
File đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây