Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo tăng cường các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2024)

Thứ hai - 05/06/2023 11:48 363 0
Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ vừa ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2024).
2
Hướng đến kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Ảnh minh họa: Lê Phú.

Chỉ thị nêu rõ: Kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2024) là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị, tinh thần của Đảng bộ và Nhân dân thành phố, là dịp để ôn lại, khơi dậy và phát huy những giá trị truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang và những thành tựu thành phố đạt được trong thời gian qua, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

Để các hoạt động kỷ niệm đảm bảo ý nghĩa và hiệu quả, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, nhận thức đầy đủ, sâu sắc việc kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống chính trị và Nhân dân thành phố. Trên cơ sở đó, các hoạt động kỷ niệm được tổ chức ý nghĩa thiết thực, tiết kiệm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, chung sức, đồng lòng, nỗ lực, phấn đấu, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội “Về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ”.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về lịch sử hình thành và những thành tựu nổi bật của thành phố đạt được trong thời gian qua; khơi dậy mạnh mẽ tình yêu quê hương, đất nước, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, niềm vinh dự, tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời, kêu gọi, phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng và lợi thế, phấn đấu xây dựng và phát triển Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm vùng, là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp tích cực và lớn hơn nữa vào thành tựu chung của cả nước.

Thứ ba, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, các phong trào hành động cách mạng thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương; đẩy nhanh tiến độ triển khai để sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố và các địa phương; đẩy mạnh thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phấn đấu mỗi địa phương, đơn vị trong toàn thành phố có các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Thứ tư, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm quy mô cấp thành phố; các địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch với các hoạt động thiết thực, sát hợp với tình hình thực tiễn, hướng tới kỷ niệm như: tổ chức hội thảo, biểu dương các điển hình tiên tiến, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm, thể dục thể thao, du lịch, phát hành kỷ yếu, lịch sử đảng bộ của địa phương, đơn vị, lịch sử của ngành...; thực hiện các công trình, phần việc chào mừng phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị. Quá trình tổ chức các hoạt động phải trang trọng, bảo đảm ý nghĩa, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc, đáp ứng nhu cầu cho Nhân dân. Quan tâm chỉnh trang, bảo vệ cảnh quan, vệ sinh môi trường, đường phố, giao thông nông thôn khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trên địa bàn thành phố.

Thứ năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan biên soạn tài liệu, hướng dẫn các cấp, các ngành và cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo không khí hăng hái, phấn khởi, thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố, thiết thực chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương (01/01/2004 - 01/01/2024), đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, thiết thực, an toàn và tiết kiệm.

Thứ sáu, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương; chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, giúp Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các cấp, các ngành thực hiện tốt Chỉ thị này và định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.
Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ.
Ngô Phương Văn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây