TP Cần Thơ: Tăng cường việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính

Thứ ba - 06/06/2023 01:24 183 0
Ngày 05/6/2023, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Công văn số 776-CV/TU về tăng cường việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính, thi hành án hành chính trên địa bàn thành phố.
Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật Tố tụng hành chính; Luật Thi hành án dân sự; Chỉ thị số 26/CT-TTg; Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của Tòa án; Công văn số 1468-CV/TU ngày 07/01/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của các cơ quan chức năng hướng dẫn thực hiện pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.

Hai là, tiếp tục nghiên cứu, bám sát các quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan chức năng, khắc phục việc người có thẩm quyền không tham gia đối thoại, không tham gia phiên tòa hoặc ủy quyền cho người tham gia không đúng quy định của pháp luật; khắc phục việc không cung cấp kịp thời, đầy đủ tài liệu, chứng cứ cho Tòa án trong các vụ án hành chính. Tiếp tục rà soát tổ chức thực hiện nghiêm các bản án hành chính, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành theo đúng quy định của pháp luật.

Ba là. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện và chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung sau: Nâng cao chất lượng việc ban hành các văn bản, quyết định hành chính khắc phục việc để xảy ra các sai sót, nhất là các sai sót về lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng...; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực; giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật các khiếu nại nhằm hạn chế các sai sót phát sinh dẫn đến khiếu kiện hành chính. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong giải quyết án hành chính, phối hợp chặt chẽ với Tòa án nhân dân các cấp trong giải quyết các vụ án hành chính, cung cấp kịp thời đầy đủ tài liệu, chứng cứ và thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về việc ủy quyền, cử người đại diện tham gia đối thoại, tham gia phiên tòa hành chính theo đúng quy định pháp luật. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thi hành các bản án hành chính, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính; xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức chậm thi hành án, không chấp hành, chấp hành không đầy đủ các bản án hành chính, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành mà không có lý do chính đáng.

Bốn là, Ban Thường vụ Thành ủy giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.
PV
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây