Luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022 – 2025

Thứ ba - 21/03/2023 05:21 133 0
Thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị “Về luân chuyển cán bộ” và Quy định số 677-QĐ/TU ngày 13/7/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về công tác luân chuyển cán bộ” (Quy định số 677-QĐ/TU), Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố giai đoạn 2022 – 2025.
Theo đó, đối tượng được luận chuyển là cán bộ có năng lực, triển vọng, trong quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt của thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030; quy hoạch chức danh trưởng, phó các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và nhiệm kỳ 2025 - 2030, 2026 - 2031. Cán bộ lãnh đạo, quản lý đương chức chưa kinh qua thực tiễn ở cấp huyện. Cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện không là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ cấp trưởng quá hai nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tiêu chuẩn, điều kiện luân chuyển là cán bộ có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, năng lực công tác và triển vọng phát triển; đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của chức vụ đảm nhiệm khi luân chuyển. Có đủ sức khỏe và còn thời gian công tác ít nhất 10 năm công tác tính từ thời điểm luân chuyển. Trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Một số giải pháp chủ yếu trong luân chuyển cán bộ: (1) Tiếp tục triển khai, quán triệt sâu sắc, hiệu quả các chủ trương, Nghị quyết, quy định của Đảng, của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy có liên quan đến công tác cán bộ và công tác luân chuyển trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đối với chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, của Thành ủy và Ban Thường vụ Thành ủy; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ. (2) Luân chuyển cán bộ gắn chặt với các khâu khác trong công tác cán bộ. Đẩy mạnh luân chuyển, đào tạo cán bộ trên cơ sở đánh giá cán bộ, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, điều kiện, tiêu chuẩn, năng lực, phẩm chất cán bộ và yêu cầu nhiệm vụ; kết hợp sắp xếp, kiện toàn của cơ quan trong hệ thống chính trị và tăng cường cán bộ cho những nơi có khó khăn về cán bộ; thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh chủ chốt ở quận, huyện (Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân, Trưởng Công an…) không phải là người địa phương, tránh tư tưởng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ. (3) Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị quan tâm tạo điều kiện thuận lợi và giải quyết tốt các chế độ, chính sách theo quy định của Đảng, Nhà nước và các quy định khác của địa phương, giúp các cán bộ luân chuyển thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. (4) Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác luân chuyển cán bộ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xử lý nghiêm minh đối với tập thể, cá nhân không chấp hành quyết định luân chuyển cán bộ nếu không có lý do chính đáng và những cán bộ có tư tưởng cục bộ, động cơ cá nhân làm cản trở, gây khó khăn, làm giảm uy tín cán bộ được luân chuyển. Đồng thời, phải quản lý, giám sát chặt chẽ đối với hoạt động, công tác cán bộ đối với cán bộ luân chuyển.
PV
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây