Xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị

Thứ ba - 21/03/2023 05:19 220 0
Thực hiện Công văn số 1145-CV/ĐUCA ngày 04/11/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương “Về việc xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” (Công văn số 1145-CV/ĐUCA), Ban Thường vụ Thành ủy vừa có văn bản yêu cầu Đảng ủy Công an thành phố và các Quận ủy: Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan Công an nhân dân, trọng tâm là Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 16/12/2021 của Thành ủy “Về xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”, Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 18/10/2022 của Thành ủy “Về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an thành phố Cần Thơ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, gắn với quán triệt, thực hiện tốt chủ trương về xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, cả hệ thống chính trị và Nhân dân, trước hết là lực lượng Công an về ý nghĩa và tầm quan trọng trong việc xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

Thứ hai, phát huy các kết quả đạt được trong xây dựng Công an phường An Hòa, quận Ninh Kiều điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Phấn đấu đến hết năm 2025, mỗi quận hoàn thành ít nhất từ 30% trở lên Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; đến năm 2030 hoàn thành 100% Công an phường đạt chuẩn Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị theo đúng hướng dẫn của Bộ Công an.

Thứ ba, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh, phòng ngừa, làm giảm tội phạm và các điều kiện, nguy cơ phát sinh tội phạm, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, văn minh, đảm bảo an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ và nâng cao đời sống Nhân dân.

Thứ tư, tiếp tục quan tâm, đầu tư, hỗ trợ về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hoạt động cho Công an phường, nhất là các đơn vị được chọn xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện tình hình của địa phương. Quan tâm về chế độ chính sách, kiện toàn tổ chức đối với lực lượng Bảo vệ dân phố và các tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo đúng quy định.

Thứ năm, Ban Thường vụ Thành ủy giao Đảng ủy Công an thành phố: Bám sát các chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, phối hợp với Quận ủy, Ủy ban nhân dân các quận Ninh Kiều, Cái Răng, Bình Thủy, Ô Môn, Thốt Nốt triển khai, thực hiện tốt công tác xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị theo chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương tại Công văn số 1145-CV/ĐUCA ngày 04/11/2022.

Thứ sáu, giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp Đảng ủy Công an thành phố và các cơ quan có liên quan thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công văn chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy để kịp thời chỉ đạo.
PV
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây