Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 03/01/2023 của Ban Tổ chức Trung ương

Thứ sáu - 17/02/2023 02:38 586 0
Ban Thường vụ Thành ủy vừa phát hành Công văn số 691-CV/TU chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 03/01/2023 của Ban Tổ chức Trung ương.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các quận ủy, huyện ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố, các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng thành phố, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố, Trường Chính trị thành phố, Báo Cần Thơ thực hiện tốt việc triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW, đảm bảo thực hiện việc tuyển dụng công chức, viên chức theo đúng thẩm quyền, quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

Các quận ủy, huyện ủy; Đảng ủy Khối cơ quan Dân chính Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; Trường Chính trị thành phố, Báo Cần Thơ căn cứ biên chế được giao, rà soát, tổng hợp và báo cáo nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức trước ngày 05/6 hằng năm về Ban Thường vụ Thành ủy (qua Ban Tổ chức Thành ủy) để tổng hợp, xây dựng kế hoạch tuyển dụng theo quy định.
Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp Ban Tổ chức Thành ủy tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức chung giữa khối đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố với khối chính quyền địa phương, đảm bảo đúng quy định, hướng dẫn của Đảng và Nhà nước về tuyển dụng công chức, viên chức.

Ban Tổ chức Thành ủy chủ trì, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy trong việc tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; định kỳ hằng năm (trước ngày 30/9)  tổng hợp báo cáo kết quả công tác tuyển dụng công chức, viên chức và dự kiến kế hoạch tuyển dụng cho năm sau theo yêu cầu của Ban Tổ chức Trung ương; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW và các quy định liên quan đến công tác tuyển dụng công chức, viên chức, đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định.
Ngô Phương Văn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây