Triển khai các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

Thứ năm - 20/10/2022 05:16 132 0
Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ ban hành Công văn số 605-CV/TU về phối hợp chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022.
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 01/KH-MTTW-BVĐ ngày 21/7/2022 của Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương về tổ chức các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022. Phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022, đảm bảo thiết thực, tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân về việc chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần cùng thành phố thực hiện tốt chính sách an sinh, giảm nghèo bền vững. Đồng thời, Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các ngành chức năng có liên quan phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trong công tác triển khai thực hiện các hoạt động “Vì người nghèo” năm 2022; chú trọng công tác vận động, hỗ trợ, tham gia đóng góp tích cực cho Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, đảm bảo hoạt động thiết thực và hiệu quả.

Ngoài ra, yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố chủ động triển khai thực hiện tốt các hoạt động vì người nghèo trên địa bàn thành phố, trọng tâm là Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 (từ ngày 17/10/2022 đến ngày 18/11/2022), đảm bảo ý nghĩa, thiết thực, đạt yêu cầu, kế hoạch đề ra; tiếp tục huy động các nguồn lực hỗ trợ, chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng chính sách khác; phối hợp các cơ quan thông tin, truyền thông tăng cường thông tin, tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và Quỹ “Vì người nghèo”. Cùng với, việc lãnh đạo tổ chức công đoàn các cấp vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên và người lao động tích cực hưởng ủng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022; tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động...
 Lê Phương
File đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây