Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Thứ hai - 07/11/2022 03:42 145 0
Ban Thường vụ Thành vừa ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông gắn với xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý điều hành của Nhà nước về công tác quản lý trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; gắn với xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính quyền phải trực tiếp lãnh đạo công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để làm nơi đậu, đỗ xe trái quy định; tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; đồng thời, chịu trách nhiệm trước Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố nếu buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, gây mất an ninh, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn mình quản lý.

Thứ hai, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về giao thông đường bộ và trật tự đô thị, tập trung tuyên truyền các quy định về xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm về đậu xe, đỗ xe trái quy định; các hành vi vi phạm về chiếm dụng lòng, lề đường, vỉa hè… để người dân hiểu rõ và thực hiện đúng quy định. Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ ngày càng văn minh, hiện đại.

Thứ ba, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ: Tăng cường thực hiện công tác chỉnh trang, tạo vẻ mỹ quan đô thị; xây dựng các tuyến đường, hẻm, khu dân cư, sạch đẹp, thông thoáng; nghiên cứu xây dựng các tuyến đường đậu, đỗ xe có thu phí, các tuyến đường đi bộ kết hợp với kinh doanh thương mại, tạo điểm nhấn, góp phần phục vụ du lịch của thành phố và tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân kinh doanh, phát triển kinh tế. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, kỷ cương đô thị, các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị; kịp thời sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm và khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích.

Thứ tư, Công an thành phố phối hợp các ngành chức năng có liên quan tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi lấn chiếm lòng đường, lề đường, vỉa hè trái quy định, nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Thứ năm, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố tăng cường giám sát hoạt động của các cơ quan chức năng trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quản lý lòng, lề đường gắn với xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; đồng thời, thường xuyên lắng nghe, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông, quản lý lòng, lề đường để kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng thành phố xử lý theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Thứ sáu, Giao Ban Nội chính Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy để chỉ đạo.
PV
File đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây