Tổ chức Ngày hội đại đoàn kểt toàn dân tộc năm 2022 ý nghĩa, thiết thực và thu hút sự tham gia của cộng đồng

Chủ nhật - 30/10/2022 13:03 168 0
Ban Thường vụ Thành ủy vừa có văn bản chỉ đạo: Các quận ủy, huyện ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các ban xây dựng đảng của Thành ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố về tổ chức Ngày hội đại đoàn kểt toàn dân tộc năm 2022.
29 10 daidoanket
Ngày hội đại đoàn kểt toàn dân tộc ở ấp Thới Hiệp, xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ thu hút đông đảo người dân tham gia trò chơi dân gian đập heo đất. Ảnh: Ngọc Quyên.

Theo đó, để tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, gắn với kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 04/NQ-DCT-MTTW ngày 01/8/2003 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ưong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; kết hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lóp Nhân dân về chủ trưong, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới và truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; kịp thời động viên, khích lệ Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh đoàn kết, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các quận ủy, huyện ủy tập trung chỉ đạo tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, tạo khí thế thi đua sôi nổi, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Phần Lễ tổ chức ngắn gọn, tập trung đổi mới nội dung; phần Hội tạo khí thế vui tươi và thu hút sự tham gia đông đảo của người dân. Chú trọng chọn nội dung, chủ đề phù hợp, trọng tâm là những vấn đề thiết thực, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; xây dựng kế hoạch phân công các đồng chí lãnh đạo địa phương, đơn vị tham dự đầy đủ các điểm tổ chức ở khu dân cư, xã, phường, thị trấn, đảm bảo Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, thiết thực và huy động được sự tham gia của cộng đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố căn cứ Hướng dẫn số 88/HD-MTTW-BTT ngày 20/9/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2022, chủ động phối họp với các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị triển khai tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, đảm bảo chu đáo, chặt chẽ, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và của địa phương, đơn vị, góp phần tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022; xác định đây là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc trong đời sống chính trị, xã hội nhằm tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước và cách mạng của dân tộc, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đang sinh hoạt nơi cư trú thực hiện tốt nghĩa vụ công dân và tích cực tham dự đông đủ, góp phần vào thành công của Ngàv hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 trên địa bàn thành phố.
Ngô Phương Văn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây