Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo tốt các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mầm non, học sinh trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Thứ hai - 14/11/2022 23:10 19 0
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Qua đó nhằm củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông (sau đây gọi chung là cơ sở giáo dục) gắn với hệ thống y tế cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo tốt các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mầm non, học sinh (sau đây gọi chung là học sinh).

Theo đó, xác định 09 mục tiêu cụ thể như: 100% chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố thực hiện rà soát, sắp xếp lại hệ thống y tế trường học trong các cơ sở giáo dục, xây dựng cơ chế quản lý và phương thức hoạt động y tế trường học phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương; 100% cơ sở giáo dục có nhân viên phụ trách công tác y tế trường học hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế ở địa phương; 100% trung tâm y tế quận, huyện; trạm y tế xã, phường phân công cán bộ phụ trách công tác y tế trường học; 100% chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố có quy chế phối hợp giữa ngành Y tế và ngành Giáo dục về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở; 100% cơ sở giáo dục và trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố có cơ chế phối hợp về công tác y tế trường học; 100% cán bộ phụ trách công tác y tế trường học của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức quản lý về y tế trường học; 100% nhân viên y tế trường học trong các cơ sở giáo dục và y tế cơ sở được bồi dưỡng về công tác y tế trường học dành cho từng đối tượng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm; 95% cơ sở giáo dục được bảo đảm đủ điều kiện làm việc tối thiểu cho công tác y tế trường học; 100% cơ sở giáo dục công lập được bố trí nguồn kinh phí hoạt động y tế trường học từ ngân sách dành cho sự nghiệp giáo dục, y tế hàng năm.

Đối tượng thụ hưởng là trẻ em mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt trên địa bàn thành phố. Cùng với đối tượng thực hiện là cán bộ quản lý, nhân viên phụ trách công tác y tế trường học của ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế trên địa bàn thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan.

Để góp phần thực hiện có hiệu quả, kế hoạch đã xác định 06 nhiệm vụ và giải pháp: Rà soát hệ thống văn bản, chính sách về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở; rà soát, sắp xếp đội ngũ nhân viên y tế tại các cơ sở giáo dục; tăng cường hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm công tác y tế trường học; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và huy động xã hội hóa về y tế trường học trong các cơ sở giáo dục; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên, học sinh và toàn xã hội về chính sách y tế trường học trong các cơ sở giáo dục.
  Lê Phương
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây