Triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và Phong trào Chữ thập đỏ năm 2024

Thứ năm - 21/03/2024 00:13 93 0
Ngày 20/3/2024, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Công văn số 982-CV/TU lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và Phong trào Chữ thập đỏ năm 2024.
21 3 ctd
Ảnh mimnh họa: Lê Phú.
 
Thực hiện Công văn số 79-CV/ĐĐHCTĐ ngày 28/02/2024 của Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam “Về việc phối hợp chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội và Phong trào Chữ thập đỏ năm 2024”, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác chữ thập đỏ, trọng tâm là Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư “Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới”, Quyết định số 895/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư, Công văn số 686-CV/TU ngày 01/02/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư” và Công văn số 1612-CV/TU ngày 25/8/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức thực hiện “Tháng Nhân đạo” hàng năm của Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đối với công tác an sinh xã hội và các hoạt động nhân đạo trên địa bàn thành phố.

Thứ hai, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành chức năng có liên quan phối hợp hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ thành phố triển khai thực hiện hiệu quả Tháng Nhân đạo diễn ra trong tháng 5 năm 2024, với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” do Trung ương Hội triển khai, phát động, góp phần tạo sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tính nhân văn sâu sắc của hoạt động nhân đạo. Bên cạnh đó, quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy Hội Chữ thập đỏ các cấp thành phố, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò nòng cốt, đầu mối kết nối và điều phối của Hội Chữ thập đỏ trong các hoạt động nhân đạo, công tác an sinh xã hội của thành phố nói riêng, cả nước nói chung.

Thứ ba, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và các hội quần chúng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phát huy vai trò gương mẫu, tích cực của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động trong các phong trào chữ thập đỏ và hoạt động nhân đạo tại địa phương, đơn vị. Qua đó, khơi dậy, lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, trách nhiệm xã hội, trách nhiệm cộng đồng trong việc vận động các nguồn lực thực hiện công tác an sinh xã hội trên nguyên tắc “tự nguyện, không vụ lợi”, tránh chồng chéo, trùng lắp, hiệu quả, thiết thực, đúng quy định pháp luật.

Thứ tư, Hội Chữ thập đỏ thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức, triển khai thực hiện “Tháng Nhân đạo” năm 2024, đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định; đẩy mạnh phát động, tuyên truyền trong các cấp Hội tích cực tham gia, hưởng ứng và đóng góp vào các phong trào, cuộc vận động, chương trình, chiến dịch nhân đạo do Trung ương Hội triển khai, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, nhất là Phong trào “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, công tác vận động hiến máu nhân đạo, chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái”…, góp phần tuyên truyền lối sống tích cực, lan tỏa sự yêu thương, chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ cho các đối tượng để “không ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời, chủ động phối hợp chuẩn bị tổ chức tốt Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Ất Tỵ 2025, nhân rộng mô hình “Hội chợ - Tặng quà - Vui Tết”, với phương châm “Không có người nghèo, người khó khăn nào không nhận được quà Tết”.

Kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và nhân dân tham gia thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo; tích cực đóng góp, ủng hộ nguồn lực để thành lập, duy trì và phát triển Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ theo Nghị định số 93/2019/NĐ-CP ngày 25/11/2019 của Chính phủ “Về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện” để sẵn sàng đáp ứng nhu cầu hỗ trợ, giúp đỡ nhân đạo trong những tình huống khẩn cấp.

Thứ năm, Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn này; quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để kịp thời chỉ đạo.
PV
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây