Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ chỉ đạo tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Thứ ba - 14/02/2023 21:57 115 0
Ban Thường vụ Thành ủy vừa có Công văn số 690-CV/TU chỉ đạo các quận ủy, huyện ủy; các ban xây dựng Đảng của Thành ủy; các ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Thành ủy; các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tăng cường thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
15 2 btv
Ban Thường vụ Thành ủy họp chỉ đạo việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 02/2023. (Ảnh minh họa).

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, với tinh thần quyết tâm chính trị cao, bắt tay ngay vào công việc, khẩn trương khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và đề xuất giải pháp thực hiện hiệu quả nhiệm vụ ngay từ đầu năm, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023 đã đề ra, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023”; cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, tập trung ngay vào công việc, bảo đảm hoạt động công vụ diễn ra thông suốt, đạt tiến độ, chất lượng, hiệu quả, không để chậm trễ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và các hoạt động kinh tế - xã hội; quyết tâm, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm để phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023 đề ra.

Thứ hai, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Kết luận số 42-KL/TW ngày 20/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kinh tế - xã hội năm 2022 - 2023; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các Nghị quyết, Chương trình, Đề án chuyên đề của Thành ủy. Tập trung triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2023 của Thành ủy “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố”.

Tiếp tục triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; tập trung xây dựng thể chế, thực hiện hiệu quả một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 98/NQ-CP của Chính phủ, đảm bảo đúng thẩm quyền và sát hợp với thực tiễn kinh tế - xã hội thành phố; thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung, nâng cao chất lượng thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, sát hợp với thực tiễn.

Thứ ba, triển khai ngay kế hoạch đầu tư công theo đúng các quyết định về chủ trương đầu tư và nguồn vốn được phân bổ; thúc đẩy tiến độ thi công và giải ngân ngay từ đầu năm. Khẩn trương rà soát, xây dựng giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ, sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; đảm bảo tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố. Phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải ngân vốn đầu tư công; phân công trách nhiệm cụ thể đối với tổ chức, cá nhân phụ trách, chịu trách nhiệm; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện.

Thứ tư, tăng cường cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi; có cơ chế, chính sách đồng bộ, khả thi, đột phá để thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư, nhất là thu hút đầu tư ngoài ngân sách; thúc đẩy đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố, nâng cao đời sống Nhân dân.

Tăng cường kỷ luật tài chính, quản lý chặt chẽ công tác thu, chi ngân sách; thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thu ngân sách nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống thất thu, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chi ngân sách nhà nước, đảm bảo minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định.

Thứ măm, tăng cường công tác phối hợp trong quản lý thị trường, ổn định giá cả, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa, dịch vụ, nhất là bảo đảm nguồn cung xăng dầu, các mặt hàng thiết yếu sau Tết Nguyên đán. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, đúng quy định pháp luật mọi hành vi gian lận thương mại, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chính.
 
Thứ sáu
, tiếp tục quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa - xã hội trên địa bàn thành phố; theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh COVID-19, nhất là sự xuất hiện của các biến chủng mới; chủ động phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh mới có thể xảy ra; tăng cường công tác truyền thông sức khỏe; nâng cao chất lượng khám, điều trị bệnh cho nhân dân; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống Nhân dân.

Thứ bảy, theo dõi sát diễn biến thời tiết, chỉ đạo, hướng d n các địa phương có phương án sản xuất phù hợp, đảm bảo nguồn nước tưới, cây giống và vật tư đầu vào phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tăng cường phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi, gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác phối hợp, theo dõi tình hình cung cầu vật tư nông nghiệp và các mặt hàng nông sản; chủ động có biện pháp xử lý kịp thời, không để xảy ra tình trạng khan hiếm vật tư, nông sản.

Thứ tám, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ. Tiến hành đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các tội phạm có xu hướng gia tăng sau Tết Nguyên đán, như cướp giật, trộm cắp tài sản, tín dụng đen, đánh bạc và tổ chức đánh bạc... Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, có phương án hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là tại các tuyến giao thông trọng điểm; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông... Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, góp phần đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Thứ chín, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đề cao trách nhiệm người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị; xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp sai phạm. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thứ mười, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng¸ đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, tiêu cực, sai sự thật, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, khơi dậy phong trào thi đua trong lao động, sản xuất, tạo niềm tin, ý chí phấn đấu vươn lên, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo.
Tin, ảnh: P.V
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây