Cần Thơ đẩy mạnh phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới

Thứ hai - 13/05/2024 11:55 35 0
Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 297-KH/TU thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị “Về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới”.
13 5 tdtt
Ảnh minh họa: Lê Phú.

Kế hoạch xác định rõ 5 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đó là: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW; hoàn thiện thể chế; quản lý Nhà nước về thể dục, thể thao; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thể dục, thể thao, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện thể dục, thể thao; nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực thể dục, thể thao.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các quận ủy, huyện ủy, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện          nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nội dung Kết luận số 70-KL/TW và Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy; đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hiệu quả, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 70-KL/TW và Kế hoạch này; phân công trách nhiệm cụ thể cho các địa phương, cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị    có liên quan thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, triển khai thực hiện Kết luận số 70-KL/TW; nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất ý chí và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; đồng thời, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy; tham mưu sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện và báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để kịp thời chỉ đạo.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kết luận số 70-KL/TW; sơ kết, tổng kết, đánh giá tình hình và biểu dương, khen thưởng kịp thời đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác phát triển thể dục, thể thao trong tình hình mới.
PV
File đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây