Cần Thơ đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024

Thứ tư - 15/05/2024 12:33 31 0
Nhằm phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) năm 2023 của thành phố Cần Thơ. Ủy ban nhân dân TP Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2024.
Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các Sở, ban, ngành đoàn thể, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:
  1. Quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THTK, CLP; đồng thời tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về Luật THTK, CLP.
  2. Tiếp tục phối hợp rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về THTK, CLP, tập trung xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu.
  3. Tăng cường công tác quản lý nguồn thu ngân sách trên địa bàn, nhất là thu nội địa theo hướng khai thác và tạo ra các nguồn thu mới; thực hiện có hiệu quả chính sách bồi dưỡng, khai thác nguồn thu ổn định, bền vững.
  4. Triệt để tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ thường xuyên: Điều hành dự toán chi ngân sách nhà nước chủ động, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, rà soát, cắt giảm các nhiệm vụ chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai; Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; Thực hiện cắt giảm, tiết kiệm 5% dự toán chi thường xuyên...
  5. Chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản: Thực hiện theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 quy định; Tăng cường các biện pháp THTK, CLP trong tất cả các khâu của quá trình thực hiện dự án đầu tư.
  6. Quản lý chặt chẽ và khai thác, sử dụng có hiệu quả tài sản công: Hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định; Đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm tiết kiệm;...
  7. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng đất. Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi diện tích đất, mặt nước sử dụng lãng phí, kém hiệu quả và không đúng quy định.
  8. Tiếp tục đổi mới, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
  9. Quản lý chặt chẽ các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, tăng cường công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.
  10. Quản lý, sử dụng vốn và tài sản của nhà nước tại doanh nghiệp: Thực hiện triệt để tiết kiệm năng lượng, vật tư, chi phí đầu vào; ứng dụng công nghệ mới để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của hàng hóa. Đối với các doanh nghiệp nhà nước, phải đăng ký và thực hiện tiết giảm chi phí quản lý (từ 5% trở lên);...
      Lê Phương
File đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây