Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ

Thứ tư - 15/05/2024 12:35 41 0
Ngày 13/5/2024, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Theo đó, mục tiêu tổng quát của kế hoạch là bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm nhằm giảm thiểu bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và phòng ngừa tội phạm. Đặc biệt, các mục tiêu cụ thể như:

100% các nhà trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên; 100% các nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên; 100% các nhà trường công khai kế hoạch và các kênh tiếp nhận thông tin về bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện các biện pháp can thiệp, hồ trợ kịp thời khi có học sinh, sinh viên bị bạo lực học đường, tham gia vào các tệ nạn xã hội;

Nội dung tuyên truyền gồm: (1) tuyên truyền, phổ biến lý tưởng cách mạng, chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật liên quan đến đời sống, học tập, việc làm cho học sinh, sinh viên; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; (2) tuyên truyền các nội dung cơ bản: Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, toàn vẹn lãnh thổ; đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu thông tin sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị; (3) Tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kỹ năng phòng, chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội, tố giác các hành vi phạm tội;...

Bên cạnh đó, thực hiện đa dạng hóa và lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua giảng dạy các môn học, các hội nghị, hội thảo, triển lãm; phóng sự, bài viết trên báo, đài trung ương, địa phương; các phương tiện trực quan; các cuộc thi tìm hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng, Đoàn, Hội, Đội; các cuộc thi về lý tưởng cách mạng, về Chủ tịch Hồ Chí Minh; vinh danh, tuyên dương, khen thưởng các tấm gương thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tiêu biểu trong chiến đấu, lao động sản xuất, học tập và rèn luyện; đồng thời, đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức giáo dục trong nhà trường phù hợp với từng cấp học, bậc học trên địa bàn thành phố.

Để việc thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả, các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo xây dựng, triển khai thí điểm và nhân rộng mô hình phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng, chống bạo lực học đường, tội phạm, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên tại địa phương. Qua đó, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho trẻ em, học sinh, sinh viên nhằm giảm thiểu bạo lực học đường, tệ nạn xã hội và phòng ngừa tội phạm.
 
Hoàng Oanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây