Phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương

Thứ tư - 14/12/2022 05:39 148 0
Ngày 13/12/2022, UBND TP Cần Thơ ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023, lập thành tích Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương.
14 12 ct
Góc đô thị cần Thơ. Ảnh: VTV.
 
Theo đó, UBND thành phố yêu cầu chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ, đoàn thể chính trị trong thành phố tập trung quán triệt, triển khai, tuyên truyển và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng như: Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp gắn với việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để công tác thi đua, khen thưởng thật sự là động lực, biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng TP Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững, sớm trở thành trung tâm động lực vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng thời, tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với nội dung trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV. Trong đó, tập trung chỉ đạo các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”…. và các phong trào thi đua do thành phố phát động như “Chuyển đổi số đến năm 2025”, “Đẩy mạnh công tác Cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố”, “Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử” và các phong trào trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh - quốc phòng; phong trào thi đua trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội..; các phong trào thi đua cần xây dựng các nội dung, tiêu chí cụ thể, rõ ràng, dễ kiểm tra, giám sát, huy động được sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của quần chúng Nhân dân.

Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, tổ chức phát động phong trào thi đua một cách thiết thực gắn với nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, đề ra các giải pháp, nội dung nhiệm vụ thực hiện chủ đề năm của thành phố “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố”; phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu chủ yếu năm 2023: tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 9,5% - 10%/năm; tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người đạt 95 - 98 triệu đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 43.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa 74%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 82%; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,36% (theo tiêu chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025); tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,45%; công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 02 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn “an toàn về an ninh trật tự” và “3 không: không tội phạm, không ma túy, không mại dâm” đạt từ 75% trở lên.

Bên cạnh đó, đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể; người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; trưởng các cụm, khối thi đua trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng. Tiếp tục đổi mới công tác khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương; quan tâm phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng và đề nghị khen thưởng đảm bảo đúng đối tượng, đánh giá đúng thành tích, được dư luận xã hội đồng tình, tạo sức lan tỏa của phong trào thi đua, trong đó chú trọng khen thưởng đột xuất, khen thưởng cho cơ sở, các tập thể nhỏ, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp, người dân có nhiều sáng tạo trong công tác, chiến đấu, lao động sản xuất.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ khen thưởng và trong quản lý Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng. Phát huy vai trò của các ngành, các cấp, các đoàn thể và các kênh thông tin trong việc phát hiện các điển hình tiên tiến để khen thưởng.

Đặc biệt, phát động phong trào thi đua cao điểm nhân kỷ niệm 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, Ngày truyền thống thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2023) và tổ chức tốt các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao được tổ chức tại TP Cần Thơ, góp phần tạo khí thế mới, động lực mới trong toàn xã hội, quần chúng Nhân dân hăng hái tham gia xây dựng và phát triển thành phố đạt mục tiêu Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến n8m 2045.
PV


 
File đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây