Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội

Thứ tư - 11/01/2023 05:15 144 0
Ban Thường vụ Thành ủy vừa có Công văn số 675-CV/TU chỉ đạo quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư “Về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội” (Chỉ thị số 18-CT/TW).
Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, xác định đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Quan tâm tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và Nhân dân thành phố tham gia giám sát, phản biện xã hội bằng hình thức phù hợp, đảm bảo nội dung chất lượng, thiết thực, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động giám sát, phản biện xã hội, xác định những vấn đề, lĩnh vực trọng tâm, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt quy định, cơ chế tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; đảm bảo kinh phí cho Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội theo quy định. Bên cạnh đó, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định và quy chế làm việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và sở, ngành thành phố thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là đối với những nội dung liên quan đến đời sống Nhân dân, trong đó, có những vấn đề phát sinh trong thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội thành phố; phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn, chú trọng tổng hợp ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ trí thức tham gia vào quá trình hoạch định chính sách, nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội thành phố nhanh và bền vững.

Ban Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các cơ quan liên quan thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW…
Ngô Phương Văn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây