Cần Thơ: Hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30 tháng 7” năm 2024

Thứ năm - 04/07/2024 00:11 29 0
Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các cấp, các ngành từ thành phố đến địa phương, qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người. Qua đó, đẩy mạnh công tác tuyên tuyền về phòng, chống mua bán người, tăng cường công tác nắm tình hình, đấu tranh, trấn áp tội phạm mua bán người, nhất là tội phạm mua bán người dưới 16 tuổi; … Ủy ban nhân dân thành phố vừa ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30 tháng 7” năm 2024 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Theo đó, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng, trọng tâm là Kết luận số 13-KL/TW ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; …

Để Kế hoạch triển khai hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30 tháng 7” năm 2024 trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt kết quả Công an thành phố (Cơ quan thuồng trục Ban Chỉ đạo 138/TP); Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và đề nghị Cục Hải quan thành phố; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;… Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt kế hoạch; đặc biệt là thực hiện tốt công tác hỗ trợ nạn nhân, nhất là đối với nạn nhân là trẻ em. Khi phát hiện dấu hiệu liên quan đến mua bán người hãy thông báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Tổng đài quốc gia 111 để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời.
          Hoàng Oanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây