Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”

Chủ nhật - 23/06/2024 10:27 37 0
Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” với nhiều nội dung, nhiệm vụ và trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo phát triển hiệu quả, bền vững kinh tế tập thể trong nông nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Theo đó, mục tiêu tổng quát của kế hoạch là nâng cao vai trò, hiệu quả tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp của Hội Nông dân; phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vũng, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của kinh tế thành phố, với nhiều mô hình hợp tác, liên kết, trên cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể; khơi dậy tinh thần hợp tác, khởi nghiệp, sáng tạo của hội viên, nông dân; … góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của thành viên, hộ gia đình, thực hiện vai trò và trách nhiệm xã hội, phát triển bền vững.

Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2025: tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 10 hợp tác xã (HTX), 50 tổ hợp tác (THT) trong nông nghiệp; củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 12 HTX nông nghiệp do các cấp Hội Nông dân vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập; thu hút thêm 5% số hộ hội viên nông dân tham gia các tổ chức KTTT trong nông nghiệp;

- Đến năm 2030: tư vấn, hỗ trợ thành lập mới ít nhất 25 HTX, 175 THT trong nông nghiệp; củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động cho ít nhất 45 HTX nông nghiệp do các cấp Hội Nông dân vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập; thu hút thêm 10% số hộ hội viên nông dân tham gia các tổ chức KTTT trong nông nghiệp;...

Đối tượng thực hiện gồm: THT, HTX trong nông nghiệp do Hội Nông dân các cấp trên địa bàn thành phố vận động, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập; người quản lý, điều hành và các thành viên, hội viên nông dân tham gia THT, HTX trong nông nghiệp; Hội viên, nông dân có nhu cầu tham gia phát triển KTTT trong nông nghiệp;... trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2024 đến năm 2030, chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1: Thời gian thực hiện 2 năm, từ năm 2024 đến năm 2025; Giai đoạn 2: Thời gian thực hiện 5 năm, từ năm 2026 đến năm 2030.

Để kế hoạch thực hiện Đề án đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Hội Nông dân thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện,… căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn đơn vị cấp dưới xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện theo hàng năm và theo từng giai đoạn phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế và đặc thù của từng địa phương; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ đoàn viên, hội viên tích cực tham gia.
Hoàng Oanh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây