Tăng cường cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội

Thứ tư - 19/06/2024 06:07 41 0
Ngày 18/6, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Công văn số 1022-CV/TU về rà soát việc cụ thể hóa, thực hiện Nghị quyết số 45/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ (Nghị quyết số 45/2022/QH15).
Để đánh giá nghiêm túc, thực chất kết quả lãnh đạo triển khai quán triệt, thực hiện, những hạn chế, khó khăn và nguyên nhân, kịp thời đề ra nhiệm vụ, giải pháp hiệu quả, sát tình hình thực tiễn để tiếp tục chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45/2022/QH15, gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, đặc biệt là Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội, gắn với Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo triển khai quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Thứ hai, Đảng đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân nhân thành phố theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền, khẩn trương tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nội dung theo Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội, nhất là việc thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, gắn với Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đảm bảo đầy đủ, hiệu quả, thiết thực, sát hợp với tình hình thực tiễn của Đảng bộ thành phố.

Thứ ba, Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Thành ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công văn này; tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy để chỉ đạo.
Thảo Ngô
File đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây