TP Cần Thơ triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ ba - 11/06/2024 05:09 36 0
Ngày 05/6/2024, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Kế hoạch số 304-KH/TU triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị “Về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông” (Chỉ thị số 29-CT/TW).
Kế hoạch xác định rõ mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và đến năm 2030. Đồng thời đề ra 7 nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, đó là: Tích cực tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; tiếp tục chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện tốt việc đổi mới chính sách tiền lương, tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, thu hút, bảo đảm điều kiện cần thiết để giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ; có chính sách   khuyến khích, ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, cơ sở giáo dục chuyên biệt; củng cố bền vững kết quả phổ cập giáo dục, hạn chế người bỏ học và người mù chữ trở lại; tăng dần tỷ lệ trẻ 3 đến 5 tuổi vào học các lớp mẫu giáo, đẩy mạnh công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, xây dựng xã hội học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người được học tập suốt đời; nâng cao vai trò chủ đạo, trách nhiệm quản lý nhà nước, bảo đảm tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật    của Nhà nước...; tiếp tục hoàn thiện mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bảo đảm điều kiện cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, gắn với quy hoạch hệ thống giáo dục quốc dân, quy hoạch thành phố, ngành, địa phương.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, tổ chức đảng, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu cần nêu cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, đề ra và thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể hóa Chỉ thị số 29-CT/TW, gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Trung ương, của thành phố có liên quan đến việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, đạt kết quả cao nhất trong thực hiện công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Đồng thời, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW phải được tiến hành thường xuyên, liên tục thông qua các chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng.

Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; kịp thời biểu dương, nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.
Thảo Ngô
File đính kèm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây