Học và làm theo lời Bác

Làm theo Bác, hành động thiết thực, có lợi cho dân

Làm theo Bác, hành động thiết thực, có lợi cho dân

 •   17/10/2022 01:49:11 PM
 •   Đã xem: 147
Với phương châm làm theo Bác từ những việc làm nhỏ nhất, có lợi cho dân, Chi bộ khu vực 4, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự. Qua đó, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày nâng cao.
“Bộ đội phải kính trọng dân, giúp đỡ dân. Dân phải thương yêu bộ đội, ủng hộ bộ đội. Quân và dân phải luôn luôn đoàn kết nhất trí”

“Bộ đội phải kính trọng dân, giúp đỡ dân. Dân phải thương yêu bộ đội, ủng hộ bộ đội. Quân và dân phải luôn luôn đoàn kết nhất trí”

 •   12/10/2022 03:04:00 AM
 •   Đã xem: 8363
Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong thư “Gửi toàn thể cán bộ và chiến sĩ Đường số 4 cùng dân quân du kích và đồng bào trong miền Đường số 4”, đăng trên Báo Cứu quốc, số 1411, ra ngày 02 tháng 12 năm 1949.
Noi gương Bác, dạy và học tốt hơn

Noi gương Bác, dạy và học tốt hơn

 •   10/10/2022 03:17:09 AM
 •   Đã xem: 145
Ðảng bộ Khoa Ngoại ngữ, thuộc Ðảng bộ Trường Ðại học Cần Thơ, luôn quan tâm triển khai và thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, đảng viên (ÐV), giảng viên (GV), viên chức (VC), sinh viên (SV) nêu cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng dạy và học.
Điều kiện trừ diệt địch quân phải là điều kiện nhân hòa

Điều kiện trừ diệt địch quân phải là điều kiện nhân hòa

 •   04/10/2022 12:38:49 PM
 •   Đã xem: 156
“Điều kiện trừ diệt địch quân phải là điều kiện nhân hòa. Trong hai phe giao chiến, phe nào có đầy đủ điều kiện nhân hòa là phe ấy thắng. Chỉ phe nào vì chính nghĩa mà chiến đấu, phe ấy mới có đủ điều kiện nhân hòa”.
Vận động Nhân dân xây dựng, chỉnh trang đô thị

Vận động Nhân dân xây dựng, chỉnh trang đô thị

 •   02/10/2022 11:09:15 AM
 •   Đã xem: 170
Theo đồng chí Nguyễn Tấn Tài, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu vực Thới Long, phường Thới An Ðông, quận Bình Thủy, một trong những việc làm thiết thực của cán bộ, đảng viên Chi bộ khu vực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là huy động sức dân để xây dựng hạ tầng khu dân cư, hỗ trợ người dân vươn lên trong cuộc sống. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân khu vực không ngừng nâng cao.
30 9 bac

Để làm tròn nhiệm vụ cao quý của mình, văn nghệ sĩ cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần phục vụ Nhân dân

 •   30/09/2022 04:10:34 AM
 •   Đã xem: 179
“Để làm tròn nhiệm vụ cao quý của mình, văn nghệ sĩ cần phải rèn luyện đạo đức cách mạng, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, giữ gìn thái độ khiêm tốn; phải thật sự hòa mình với quần chúng, cố gắng học tập chính trị, trau dồi nghề nghiệp; phải hết lòng giúp đỡ thanh niên, làm cho văn nghệ nước nhà ngày càng thêm trẻ thêm xuân”
“… Chính sách đúng là nguồn gốc thắng lợi”

“… Chính sách đúng là nguồn gốc thắng lợi”

 •   30/09/2022 03:33:04 AM
 •   Đã xem: 183
Đây là khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh mở đầu cho bài viết “Một việc mà các cơ quan lãnh đạo cần thực hành ngay”, đăng trên Báo Sự thật, số 103, dưới bút danh X.Y.Z, ngày 30 tháng 11 năm 1948.
“... Các chú đã đánh bật giặc ra khỏi Lào Cai. Bác vui lòng thay mặt Chính phủ khen ngợi các chú. Sau đây là những việc cần phải làm ngay: …Thực hành chính sách toàn dân đại đoàn kết”

“... Các chú đã đánh bật giặc ra khỏi Lào Cai. Bác vui lòng thay mặt Chính phủ khen ngợi các chú. Sau đây là những việc cần phải làm ngay: …Thực hành chính sách toàn dân đại đoàn kết”

 •   27/09/2022 12:38:26 PM
 •   Đã xem: 155
Đây là lời 1/6 việc quan trọng cần phải làm ngay theo chỉ huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong “Thư gửi chiến sĩ và cán bộ Lào Cai”, ngày 27 tháng 11 năm 1950, Báo Sự thật, số 151, ngày 27 tháng 11 năm 1950.
“Nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất trung thành của giai cấp công nhân”

“Nông dân là một lực lượng rất to lớn của dân tộc, một đồng minh rất trung thành của giai cấp công nhân”

 •   25/09/2022 11:09:23 PM
 •   Đã xem: 329
Đây là khẳng định của Chủ tịch Hồ chí Minh trong thư gửi Hội nghị cán bộ nông dân cứu quốc toàn quốc, Người viết tháng 11 năm 1949.
“Anh hùng thật là những người bất cứ việc to việc nhỏ, luôn luôn cố gắng, vượt qua khó khăn, làm tròn nhiệm vụ”

“Anh hùng thật là những người bất cứ việc to việc nhỏ, luôn luôn cố gắng, vượt qua khó khăn, làm tròn nhiệm vụ”

 •   22/09/2022 05:50:41 AM
 •   Đã xem: 197
Đây là lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trích trong bài “Anh hùng giả và anh hùng thật”, đăng trên Báo Nhân dân, số 149, từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 11 năm 1953.
“… Rất mong các đồng chí chiến sĩ và cán bộ ta hết sức cẩn trọng trong mọi cử chỉ, để cho thế giới đều thấy rằng “Quân đội Cụ Hồ có khác!”

“… Rất mong các đồng chí chiến sĩ và cán bộ ta hết sức cẩn trọng trong mọi cử chỉ, để cho thế giới đều thấy rằng “Quân đội Cụ Hồ có khác!”

 •   19/09/2022 10:33:06 AM
 •   Đã xem: 175
Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài viết “Nhân dân với Quân đội”, đăng trên Báo Nhân dân, số 267, ra ngày 19 tháng 11 năm 1954.
“Đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động phải là những người xung phong gương mẫu trong mọi mặt sản xuất, công tác, học tập, đoàn kết”

“Đảng viên, đoàn viên thanh niên lao động phải là những người xung phong gương mẫu trong mọi mặt sản xuất, công tác, học tập, đoàn kết”

 •   12/09/2022 11:41:04 PM
 •   Đã xem: 237
Lời căn dặn trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong “Bài nói chuyện với cán bộ và xã viên hợp tác xã Vĩnh Thành (Nghệ An)”, Người nói ngày 10 tháng 12 năm 1961.
“Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”

“Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới, không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”

 •   08/09/2022 11:24:07 AM
 •   Đã xem: 3932
Đây là lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong “Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa 2 Trường Đại học nhân dân Việt Nam”, Người nói ngày 08 tháng 12 năm 1956.
Khi phát triển Đảng cần phải chọn lọc rất cẩn thận

Khi phát triển Đảng cần phải chọn lọc rất cẩn thận

 •   02/09/2022 12:13:55 PM
 •   Đã xem: 194
“Khi phát triển Đảng cần phải chọn lọc rất cẩn thận, phải xem trọng chất lượng quyết không nên làm một cách ồ ạt, không nên tham nhiều”.
Chi bộ ấp Trường Đông làm theo gương Bác

Chi bộ ấp Trường Đông làm theo gương Bác

 •   29/08/2022 12:15:06 PM
 •   Đã xem: 191
Chi bộ ấp Trường Đông, xã Tân Thới, huyện Phong Điền đã phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) và nhân dân trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả. Nhờ đó, chi bộ ấp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao.
Lan tỏa tình yêu thương

Lan tỏa tình yêu thương

 •   18/08/2022 05:30:03 AM
 •   Đã xem: 315
Thấm nhuần lời dạy của Bác đối với cán bộ, hội viên Hội Chữ thập đỏ (CTĐ): "Phải xuất phát từ tình yêu thương nhân dân tha thiết mà góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân và làm mọi việc có thể làm được giảm bớt đau thương cho họ", Chi bộ Hội CTĐ TP Cần Thơ đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên giữ vững vai trò nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo. Qua đó, thiết thực trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
“Việc to cũng như việc nhỏ. Đảng và Chính phủ ta đều lo phục vụ lợi ích của Nhân dân”

“Việc to cũng như việc nhỏ. Đảng và Chính phủ ta đều lo phục vụ lợi ích của Nhân dân”

 •   16/08/2022 12:20:24 AM
 •   Đã xem: 188
Lời căn dặn trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh được trích trong bài viết “Cần phải nâng cao chất lượng hàng hóa”, bút danh “T.L”, đăng trên Báo Nhân dân, số 3176, ra ngày 05 tháng 12 năm 1962.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây