Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 08-KL/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương

Thứ ba - 14/02/2023 04:06 121 0
Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Kế hoạch số 156-KH/TU thực hiện Kết luận số 08-KL/BTCTW ngày 04/01/2023 của Ban Tổ chức Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023 (Kết luận số 08-KL/BTCTW).
Qua đó, nhằm quán triệt nghiêm túc, sâu sắc, đầy đủ Kết luận số 08-KL/BTCTW, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ, thiết thực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 của Thành ủy.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kết luận số 08-KL/BTCTW, gắn với thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và Kết luận số 01 -KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Ban Thường vụ Thành ủy xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong năm 2023 đó là: Triển khai thực hiện Chương trình công tác năm 2023, bảo đảm tiến độ, chất lượng; tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Thành ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng (Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng); công tác tổ chức bộ máy, biên chế, Điều lệ Đảng; tham mƣu thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng; sơ kết, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học về tổ chức xây dựng Đảng; tăng cƣờng kiểm tra, giám sát về tổ chức xây dựng Đảng; xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.
 
PV
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây